« Najít podobné dokumenty

Obec Pozďatín - Usnesení číslo 1/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce...(14.01.2020 - 01.05.2020)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pozďatín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení číslo 1-2020
Usnesení číslo 1/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Pozďatín
<br> konaného dne 14.1.2020
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Omluveni: 2
Viz.prezenční listina
Zapisovatel: XXXXXXXXX XXXXXX
Ověřovatelé: XXXXXXXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXX
<br> Program jednání:
X.volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2.schválení programu jednání
3.zpráva kontrolní a revizní komise
4.smlouva o dílo mezi obcí Pozďatín a Ing.XXXXXXX XXXXXX,Husova XX,Třebíč
X.poskytnutí finančního daru nemocnici Třebíč
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> 1.zapisovatele (Dundel) a ověřovatele zápisu (Jura,Musil) (schváleno 7 hlasy)
2.navržený program jednání (schváleno 7 hlasy)
3.smlouvu o dílo mezi obcí Pozďatín a Ing.XXXXXXX XXXXXX,Husova XX,Třebíč
<br> (schváleno X hlasy)
<br> Zastupitelstvo obce neschvaluje:
<br> 1.poskytnutí finančního daru nemocnici Třebíč (schváleno 7 hlasy)
<br>
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br>
1.zprávu kontrolní a revizní komise
<br> Starosta obce: XXXXXXXXX XXXXXX ………………………
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXXXXX XXXX ……………………… <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX ……………………… <.>
<br> Vyvěšeno: XX.X.XXXX Sňato: 30.1.2020

Načteno

edesky.cz/d/3533511

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pozďatín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz