« Najít podobné dokumenty

Obec Drahov - Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí VESELSKO na roky 2021 až 2022 a schváleného rozpočtu svazku obcí na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drahov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí VESELSKO na roky 2021 až 2022 a schváleného rozpočtu svazku obcí na rok 2020
w":a It!i'tV'' 1t'{Í' Veselsko náměstí T.G.Masaryka 2ó 391 81 Veselí nad Lužnicí I ICo: 711836ó3 oZNÁMENÍ o zvoŘBrNĚNÍ scHvÁlBNÉrro srŘnoNĚoonÉrro vÝuI-Bnu nozpočtu svRzxu oscÍ VESELSKO NA ROKY 2021 42022 A scrrvÁlBNÉHo Rozpočru SVAZKU oncÍ nl nox zozo V souladtt s t't.stanovením zókona č.250/20()0 Sb.' o rozpočtol,ých pravidlech územních rozpočtů,ye znění pozděiších předpisů' oznamuieme zveřejnění schvúleného rozpočlu' slřednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účlu Dobroyolného svazktt obcí Vesel'sko (dále jen,'DSo Veselsko").Schválený: o střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Veselsko na roky 2021 a 2022 a schválený r rozpočet svazku obcí Veselsko na rok 2020 jsou v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách svazku obcí Veselsko ve sloŽce.<.> Hospodaření svazku'' a v podsložce.<.> Schválený rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu DSo 2020" na tomto odkazu (https://u u'w.dsovese lsko.czl2020/ds- 1 02S/archiv=1 &p1 :1 009) Do listinné podoby lryše uvedených dokumentů je moŽno nahlédnout v sídle svazku obcí Veselsko (Městský úřad Veselí n.L.' nám.T.G.Masaryka 26) v Inťocentru města Veselí nad LuŽnicí v pondělí a středu 9 _ 16 hodin,mimo polední pauzu 1l _ 12 hodin.oznámeni o zveřejnění lyvěšeno na pevných i elektronických úředních deskách obci dne: 18.12.2019 oznámení o zveřejnění sejmuto z pevných i elektronických úředních desek obcí dne: 31.12.2020

Načteno

edesky.cz/d/3533483


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drahov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz