« Najít podobné dokumenty

Obec Olešenka - Rozpočtové opatření č.12

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Olešenka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 12
List1
Obec OLEŠENKA
IČO: 00267970
Rozpočtové opatření č.12
<br> Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočtové opatření Rozpočet po změnách
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 45,724.94 Kč
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 5,188.33 Kč
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 1,188.94 Kč
1121 Daň z příjmů PO 59,951.85 Kč
1211 DPH 9,148.82 Kč
1334 Odvody za odnětí půdy - 0.60 Kč
1335 Poplatky za odnětí pozemků - funkce lesa - 0.20 Kč
1381 Daň z hazardních her 52.45 Kč
1382 Odvod loterií 76.90 Kč
1511 Daň z nemovitých věcí 61,221.92 Kč
1032 Příjmy z pronájmu pozemků - LDO 42,910.00 Kč
3341 Příjmy z pronájmu majetku - kabel.televize - 3,700.00 Kč
6310 Příjmy z úroků 9.56 Kč
PŘÍJMY CELKEM - 0 Kč 221,772.91 Kč - 0 Kč
<br> 1032 Podpora produkční činnosti - lesy - 40,218.18 Kč
2141 Vnitřní obchod - 12,396.20 Kč
2212 Silnice - 39,545.00 Kč
2219 Ostatní komunikace - 18,400.00 Kč
2310 Pitná voda - 542,689.29 Kč
2321 Odvádění a čištění odp.vod - 420,627.50 Kč
2341 Vodní díla - 1,333,242.94 Kč
3314 Činnosti knihovnické - 8,171.00 Kč
3326 Kulturní památky - 10,685.00 Kč
3341 Rozhlas a televize - 0.30 Kč
3399 Ostatní zál.kultury - 5,004.00 Kč
3421 Využití volného času dětí a mládeže - 39,992.00 Kč
3429 Ostatní zájmová činnost - 32,187.00 Kč
3631 Veřejné osvětlení - 898.00 Kč
3721 Nebezpečený odpad - 0.80 Kč
3722 Komunální odpad - 5,092.83 Kč
3723 Ostatní odpady - sklo,plast,papír - 0.97 Kč
3726 Ostatní odpady - 6,760.52 Kč
3745 Veřejné zeleň - 21,247.40 Kč
5213 Krizová opatření - 10,000.00 Kč
5512 Požární ochrana - 58,059.90 Kč
6112 Zastupitelstva obcí - 8,740.00 Kč
6171 Činnost místní správy - 54,112.36 Kč
6310 Služby peněžních ústavů - 2,249.60 Kč
VÝDAJE CELKEM - 0 Kč -2,670,320.79 Kč - 0 Kč
<br>
Schválil: XXXXXX XXXXXXXX,starosta obce
Datum: XX/XX/XX
<br>
ListX
<br>
List3
Rozpočtové opatření č. 12
Obec OLEŠENKA IČO: 00267970
<br> Rozpočtové opatření č.12
<br> Paragraf Položka Text Schválený Rozpočtové Rozpočet po rozpocet opatreni zmenach 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 45 724,94 Kč 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdě|.činnosti 5 188,33 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap.výnosů 1 188,94 Kč 1121 Daň z příjmů PC 59 951,85 Kč 1211 DPH 9 148,82 Kč 1334 Odvody za odnětí půdy - 0,60 Kč 1335 Poplatky za odnětí pozemků - funkce lesa - 0,20 Kč 1381 Daň z hazardních her 52,45 Kč 1382 Odvod loterií 76,90 Kč 1511 Daň z nemovitých věcí 61 221,92 Kč 1032 Příjmy z pronájmu pozemků - LDO 42 910,00 Kč 3341 Příjmy z pronájmu majetku - kabel.televize - 3 700,00 Kč 6310 Příjmy z úroků 9 56 K _ „ _.z! Píši-MYCELKEM 1032 Podpora produkční činnosti - lesy - 40 218,18 Kč 2141 Vnitřní obchod - 12 396,20 Kč 2212 Silnice - 39 545,00 Kč 2219 Ostatní komunikace - 18 400,00 Kč 2310 Pitná voda — 542 689,29 Kč 2321 Odvádění a čištění odp.vod - 420 627,50 Kč 2341 Vodní díla - 1 333 242,94 Kč 3314 Činnosti knihovnické — 8 171,00 Kč 3326 Kulturní památky - 10 685,00 Kč 3341 Rozhlas a televize - 0,30 Kč 3399 Ostatní zál.kultury - 5 004,00 Kč 3421 Využití volného času dětí a mládeže - 39 992,00 Kč 3429 Ostatní zájmová činnost - 32 187,00 Kč 3631 Veřejné osvětlení - 898,00 Kč 3721 Nebezpečený odpad - 0,80 Kč 3722 Komunální odpad - 5 092,83 Kč 3723 Ostatní odpady - sklo,p|ast,papír - 0,97 Kč 3726 Ostatní odpady - 6 760,52 Kč 3745 Veřejné zeleň - 21 247,40 Kč 5213 Krizová opatření - 10 000,00 Kč 5512 Požární ochrana - 58 059,90 Kč 6112 Zastupitelstva obcí - 8 740,00 Kč 6171 Činnost místní správy - 54 112,36 Kč 6310 Služby peněžních ústavů - 2 249,60 Kč v womecemsm Schválil: XXXXXX XXXXXXXX,starosta obce ; GBEC OLEŠ EN K A Datum: 31.12.2019 „'“/% ' lgšeaka-42,582 22
<br> lČO: 00257970

Načteno

edesky.cz/d/3533477

Meta

Rozpočet   Pronájem   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Olešenka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz