« Najít podobné dokumenty

Obec Oponešice - Interna Salač s.r.o., sdělení k zaslání zdravotnické dokumentace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oponešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o zaslání ZD
Interna Salač s.r.o <.>
Pražská 914
676 02 MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
<br>
<br>
<br>
<br> Žádost o zaslání zdravotnické dokumentace
<br>
Žádám o zaslání své zdravotnické dokumentace
od MUDr.Josef Salače,Interna Salač s.r.o <.>,Pražská 914,676 02 Moravské Budějovice
k MUDr.……………………………………………………………………………………….<.> <,>
PSČ ………………………… <.>
<br> Jméno,příjmení pacienta:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Datum narození: …………………………………………………………………………….<.> <.>
Adresa místa trvalého pobytu pacienta:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
Kontaktní telefon: …………………………………………………………………………… <.>
Místo hlášeného pobytu na území ČR,popřípadě adresa bydliště mimo území ČR,je-li pacientem cizinec: …………………………………………………………………………………… <.>
<br>
<br> ……………………………………………
Podpis pacienta
<br>
V ………………………………….dne ……………………………………
<br>
<br>
……………………………………………
Podpis ošetřujícího lékaře
<br>
<br>
Objednán(a) na:
Zdravotní dokumentace - sdělení
Interna Salač s.r.o <.>,Pražská 914,676 02 Moravské Budějovice
<br>
SDĚLENÍ
<br> k zasílání zdravotnickédokumentace pacientů
<br>
Vážení pacienti <,>
<br> s ohledem na vzniklou situaci bude se zdravotnickou dokumentací pacientů nakládáno v souladu s § 57 zákona č.372/2011 Sb <.>,o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování <.>
<br> Zdravotnická dokumentace budezasílánanovému poskytovateli zdravotních služeb zvoleného pacientem,a to na základě
<br> podepsané žádosti pacienta,tj.vč.podpisu ošetřujícího lékaře <,>
<br> doručené na adresuInterna Salač s.r.o <.>,Pražská 914,676 02 Moravské Budějovicejedním z následujícíchzpůsobů:
<br> a) osobnědne 16.1.2020 v době od 9.00 do 12.00 hod <.>
<br> b) písemně na výše uvedenou adresu
<br> c) příp.v oskenované podobě e-mailem na adresusalac.jos@quick.cz
<br>
Upozorňujeme pacienty,že z důvoduzachování zákonného postupu
NENÍ MOŽNÉvydávat zdravotní dokumentaci přímo do rukou pacienta <.>
<br>
V současné době je činnost ordinace pozastavena <,>
jsou však činěny postupné kroky k obnovení činnosti <.>
<br> Děkujeme za pochopení

Načteno

edesky.cz/d/3533472

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oponešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz