« Najít podobné dokumenty

Obec Branov - Zápis ze zasedání 6.1.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Branov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání 6.1.2020
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Branov
<br> konaného dne 6.1.2020 v 18,00 hodin /dle §95 zákona o obcích/
<br> 1.Zahájení provedl starosta ing.XXXX XXXXXXX.Zasedání bylo řádně svoláno,informace o termínu
<br> zasedání byla na úřední desce a webových stránkách obce po dobu nejméně 7 dnů dle § 93 odst.1
<br> zákona o obcích.Zasedání je přítomno 8 zastupitelů a tím je zastupitelstvo usnášení schopné ( §92
<br> odst.3 zákona o obcích).Bc <.>
<br> 2.Schválení programu.Navržený program (viz.příloha ) je souladu s pozvánkou a informací na
<br> úřední desce.Z navrženého programu bude vypuštěn bod 6 Rozpočtová opatření pro neúčast účetní
<br> obce.Program byl doplněn o projednání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje Fondu životního
<br> prostředí a zemědělství na rok 2020 <.>
<br> Návrh usnesení č.1/ 2020: Zastupitelstvo obce Branov schvaluje program zasedání zastupitelstva
<br> obce <.>
<br> Výsledek hlasování: 8-0-0
<br> Usnesení č.1/ 2020: Zastupitelstvo obce Branov schvaluje program zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> 3.Určení ověřovatelů a zapisovatele.Starosta navrhl ověřovatele zápisu paní Bc.Petru Krubovou a
<br> pana JUDr.Miroslava Varyše.Jako zapisovatele navrhl Václava Kinkora.K návrhu nebyly vzneseny
<br> žádné protinávrhy <.>
<br> Návrh usnesení č.2/ 2020: Zastupitelstvo obce Branov schvaluje ověřovatele zápisu paní Bc.Petru
<br> Krubovou a pana JUDr.Miroslava Varyše a zapisovatele Václava Kinkora <.>
<br> Výsledek hlasování: 8-0-0
<br> Usnesení č.2/ 2020: Zastupitelstvo obce Branov schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatele <.>
<br> 4.Kanalizace a ČOV Branov
<br> Výběrového řízení proběhlo dvoukolově.Do 1.kola se přihlásilo 5 společností.Druhé kolo byla
<br> elektronická aukce,kde se již přihlásily pouze 4 společnosti.Aukce se uskutečnila v pátek 3.1.2020 ve
<br> 13hodin.Vítězem výběrového řízení se stala společnost Zepris s.r.o.Praha s částkou 38 999 999,-Kč
<br> za zhotovení díla.Výběrová komise byla : ing.XXXXX XXXX – ELCOS GROUP s.r....

Načteno

edesky.cz/d/3533466

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Branov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz