« Najít podobné dokumenty

Obec Branov - Usnesení z VZ 6.1.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Branov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z VZ 6.1.2020
ZASTUPITELSTVO OBCE BRANOV
<br>
U s n e s e n í
<br>
ze zasedání Zastupitelstva obce Branov dne 6.1.2020
<br>
<br> Usnesení č.1/2020
Zastupitelstvo obce Branov schvaluje program zasedání zastupitelstva obce
<br> Usnesení č.2/2020
Zastupitelstvo obce Branov schvaluje ověřovatele zápisu paní Bc.Petru Krubovou
a pana JUDr.Miroslava Varyše,zapisovatele Václava Kinkora
<br> Usnesení č.3/2020
Zastupitelstvo obce Branov bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek
zpracovanou v rámci podlimitní veřejné zakázky s názvem „Kanalizace a ČOV
Branov“
<br> Usnesení č.4/2020
Zastupitelstvo obce Branov schvaluje vítěze výběrového řízení s nejnižší
nabídkovou cenou – společnost ZEPRIS s.r.o <.>,IČO: 251 17 947,Mezi Vodami
639/27,Praha 4,a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy mezi obcí
a společností ZEPRIS s.r.o <.>
<br> Usnesení č.5/2020
Zastupitelstvo obce Branov schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského
kraje Fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2020 za podmínky závazku
spolufinancování projektu „Kanalizace a ČOV Branov“ z rozpočtu obce ve výši
uvedené v žádosti o poskytnutí dotace
<br> Usnesení č.6/2020
Zastupitelstvo obce Branov schvaluje postup při rekonstrukci turistické stezky
v k.ú.Branov na pozemcích p.č.315,p.č.316,p.č.334/1
<br> Usnesení č.7/2020
Zastupitelstvo obce Branov schvaluje vítěze výběrového řízení s nejnižší
nabídkovou cenou – společnost Lesostavby Beroun s.r.o <.>,IČO: 25647148,se
sídlem Králův Dvůr,Průmyslová 527
<br> Usnesení č.8/2020
Zastupitelstvo obce Branov schvaluje uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci
turistické stezky se společností Lesostavby Beroun s.r.o <.>,IČO: 25647148,se
sídlem Králův Dvůr,Průmyslová 527
<br>
…………………………………… ….………………………………
Ing.XXXX XXXXXXX Ing.XXXXX XXXXX
starosta místostarosta

Načteno

edesky.cz/d/3533465

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Branov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz