« Najít podobné dokumenty

Obec Šedivec - MÚ Žamberk - Veřejná vyhláška_opatření obec. povahy - Stanovení místní úpravy provozu silnice č. II… (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šedivec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP Šedivec stanovení II-360 doplnění DZ - příloha_č.j.14.pdf [0,43 MB]
1
<br>
Ústí nad Orlicí 7.11.2019
<br> Místní úprava provozu silnice II/360 v úseku Šedivec - Letohrad
<br>
<br> 1 – doplnění svislé dopravní značky B 21a „Zákaz předjíždění“ o značku B 20a „Nejvyšší dovolená
rychlost – 70 km/h“
<br> 2 – umístění svislé dopravní značky Z 3 „Vodící tabule“ ve směru od Šedivce a Letohradu
<br> 3 - umístění svislé dopravní značky B 20b „Konec nejvyšší dovolené rychlosti“
<br> 4 - úprava povrchu systémem „Rocbinda“ s vysokými protismykovými vlastnostmi provedená
v termínu do konce května 2020 s ohledem na současné nepříznivé klimatické (teplotní) podmínky
<br>
<br> Obr.1 – doplnění dopravní značky dle bodu 1
<br>
<br> 2
<br>
<br>
Obr.2 – umístění dopravní značky dle bodu 2
<br>
<br>
<br> Obr.3 - umístění dopravní značky dle bodu 2
<br>
<br>
<br>
2019-11-08T09:49:24+0100
Policie České republiky
<br>
2020-01-13T10:36:02+0100
Bc.XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
MÚ Žamberk_Veřejná vyhláška_stanovení místní úpravy provozu_č.j.14.pdf [0,14 MB]
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
odbor správní a dopravy
<br> Masarykovo nám.166,564 01 Žamberk
<br>
<br> Čj.: MUZBK-31407/2019/SPDO-3
<br>
<br>
<br>
<br> Spisová značka: MUZBK-31407/2019/SPDO
Spis.skart.znak,lhůta: 280.10 A10
Počet listů/příloh/listů příloh: 3/1/2
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: p.lunackova@zamberk.eu
ID datové schránky: ia9b3gu
<br> Datum: 13.01.2020
*
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
<br>
<br> Městský úřad Žamberk,odbor správní a dopravy (dále jen "správní orgán") jako příslušný
správní úřad dle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),a dle
ustanovení § 171-173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) na základě návrhu,který podala Správa a údržba silnic Pardubického
kraje,IČO 00085031,Doubravice 98,533 53 Pardubice ze dne 12.12.2019 a po jejím
posouzení a projednání dle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu s Policie ČR <,>
Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,Územního odboru Ústí nad Orlicí,Dopravního
inspektorátu v Ústí nad Orlicí,č.j.: KRPE-87040-2/ČJ-2019-171106 ze dne 07.11.2019
v návaznosti na ustanovení § 77 odst.5 zákona o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisu (dále jen vyhláška č.294/2015 Sb.) o z n a m u j e
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu
<br> na silnici: silnice č.II/360
<br> v místě: Šedivec - Letohrad
<br> Důvod: bezpečnost a plynulost silničního provozu
<br> Dopravní značení bude umístěno dle přiložené situace dopravního značení <.>
<br>
Za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: svislé a vodorovné dopravní značky
<br> Velikost dopravních značek: zák...

Načteno

edesky.cz/d/3533464

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šedivec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz