« Najít podobné dokumenty

Obec Uhřice (Kroměříž) - Støednìdobý rozpoètový výhled obce Uhøice 2020-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Uhřice (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Støednìdobý rozpoètový výhled obce Uhøice 2020-2022
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P
V1
v2
V3
V4
V
D
E
<br> Střednědobý rozpočtový výhled
obce Uhřice
na obdobÍ 2020 - 2022
vkč
<br> A Pocáteění stav peněŽních prostředků k 1.1 <.>
Třída 1 Daňové přtjmy
Třída 2 Nedaňové přtjmy
Třída 3 Kapitálové přÚmy
Třída 4 přijaté dotace
<br> úvěry krátkodobé /do 1 roku/
úvěry dlouhodobé
přtjmy celkem: /po konsolidaci/
<br> Třída 5 BěŽné výdaje /neinvestiční/
Třída 5 Kapitálové /investiěníi výdaje
<br> Splátka jistiny krátkdo.úvěrů
Splátka jistiny dlouhod.Úvěr$
Výdaje celkem /po konsolidaci/
<br> P-V Hotovost běŽného roku
A+D Hotovost na konci roku
<br> 2024
2369500
3138200
762200
<br> 0
68100
<br> 0
0
<br> 3968500
6338000
<br> 0
0
0
<br> 6338000
0
0
<br> rok
2021
<br> 0
3300000
740000
<br> 0
70000
<br> 0
0
<br> 41 10000
41 1 0000
<br> 0
0
0
<br> 41 10000
0
0
<br> 2022
0
<br> 3400000
750000
<br> 0
75000
<br> 0
0
<br> 4225000
4225000
<br> 0
0
0
<br> 4225A00
0
0
<br> obec Uhřice nemá k31'12.2019 Žádné dlouhodobé závazky <.>
V případě načerpání úvěru bude Střednědobý rozpočtový výhled
aktualizován
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
starostka obceV Uhřicích XX.XX.XXLX
<br> Schvá len zastu pitelstvem obce U hřice II.L2.20!9
přijaté usnesení č.77 / Z8/2o19

Načteno

edesky.cz/d/3533461


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Uhřice (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz