« Najít podobné dokumenty

Obec Uhřice (Kroměříž) - Rozpoèet obce Uhøice na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Uhřice (Kroměříž).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpoèet obce Uhøice na rok 2020
obec Uhřice,Uhřice 84,768 33 Morkovice-slížaný lčo 00287857 Rozpočet obce Uhřice na íok 2o2o pol.org.Název paragrafu Daň z příjmu fyz.osob placené plátci Daň z příjmu rfyzických osob placené poplatníky Daň z příjmu fi7zic|qích osob vabírané srážkou Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnichl'ch osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromaždbvání,sběr Poplatek ze psů Příjmy úhrad za dobiivání nerostů a poplza geo.pr 5právní poplatky Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z tech'her Daň z nemovitých věcí 0 Nein-přij_transfery všeob.pokl.spráVy st.rozp.0 Neín.příj.transfery ze st.rozp.V rámcí souh.dot.Vz 0 ost.neinV.přijaté transfery ze st.rozp.Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příimy dob.úhrad z dob.prostoru a Vyd-nerostů Příjmy z poskytování služeb a \^irobků Při.iaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a ýrobků Příjmy z poskytování služeb a v1írobkŮ Příjmy z poskýování služeb a uýrobků Příjmy z poskytování služeb a rn/robků Příjmy z poskytování služeb a ýrobků Příjmy z pronájmu ost.nem-Věcí a 'iejich částí Při.iaté nekaPitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poslrytování služeb a ýrobků Příjmy z poskytování služeb a ýrobků Příjmy z prodeie zboží PřÚaté nekapitálové příspěvky a náhrady Pří'jmy z prodeje krátk.A drob.dl.majetku Příjmy z poskytování služeb a \^/robků ostatní příjmy z proeje dlouh.majetku Příjmy z pronájmu ost.nem.Věcí a jeiich částí přijaté nek.příspěvky a náhrady Příjmy z úroků Přájmy z podílŮ ze zisku a dividend Přijaté nek.přípěvky a náhrady Převody z rozpočtových ú&ů příimy cétkem rok 2020 0 0 0 0 0 0 0 TOLZ LOIZ zLr9 2310 23ro 3391 3399 3419 3427 3513 361.3 3613 3632 3722 3722 3725 3729 3745 3745 617L 6t7I 6310 ffi7A 631.0 6330 1111 LL72 1113 tr21 1122 LZLL 1340 1341 1356 1361 1381 1511 4111 4LL2 4116 2!7L 213L 2'343 zIL! 2324 21-IL 2Ltt ZLLT ZLII- zIL! 2L32 2324 2LL7 2LL1 271.2 2324 z3to 2.J.LL 3119 2L3Z 2324 2141 2142 2324 4134 xxxx 650 000,00 12 000,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/3533460

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Uhřice (Kroměříž)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz