« Najít podobné dokumenty

Obec Bohatice - Veřejná vyhláška - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bohatice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2.4_-_3575_-_20_-_II._III._okres_-_celoroční__-_Silnice_LK_a.pdf [0,25 MB]
Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy
<br> náměstí T.G.Masaryka č.p.1,470 36 Česká Lípa
<br>
Adresa úřadu:
náměstí T.G.Masaryka č.p.1 • 470 36 Česká Lípa
fax: +420 487 881 177 • IČ: 00260428 • DIČ: CZ00260428
http://www.mucl.cz • e-mail: podatelna@mucl.cz • ID DS: bkfbe3p 1/4
<br> Plně určený sp.znak písemnosti: 280.3.2 - Skartační znak/lhůta: S/5
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
<br>
<br> Městský úřad Česká Lípa,Obor dopravy,se sídlem nám.T.G.Masaryka 1/1,Česká Lípa,PSČ: 470 36 (dále jen
„Městský úřad Česká Lípa,Odbor dopravy“),jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 124
odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
podnětu obchodní firmy Silnice LK a.s <.>,IČ: 28746503,se sídlem Československé armády 4805/24,Jablonec
nad Nisou,doručeného dne 09.01.2020 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III <.>
třídy ve správním obvodu města Česká Lípa,obce s rozšířenou působností,pro vybrané nebo opakované
činnosti spojené se správou,údržbou,měřením,opravami nebo výstavbou pozemní komunikace nebo
k zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích v roce 2020 a na základě závazného
stanoviska Policie ČR,Krajského ředitelství policie Libereckého kraje,Dopravní inspektorát,se sídlem
Pod Holým vrchem 1734/14,Česká Lípa,PSČ: 470 80 (dále jen Policie „ČR KŘPLK DI XXXXX Lípa“) čj.: KRPL-
XXXXXX-X/ČJ-XXXX-XXXXXX-XX ze dne XX.12.2019 za použití ustanovení § 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c)
zákona o silničním provozu,za použití ustanovení § 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),podle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o...

Načteno

edesky.cz/d/3533453

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bohatice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz