« Najít podobné dokumenty

Obec Bernartice (Benešov) - Informace o konání zasedání 22. 1. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bernartice (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání 22. 1. 2020
OBECNÍ ÚŘAD BERNARTICE
<br> Bernartice 39,257 65 Čechtice,IČ: 00473359 tel: 720 762 160,e-mail: bernartíce©ze|ivka.cz
<br> I N F O R M A C E o konání zasedání Zastupitelstva obce Bernartice
<br> Obecní úřad Bernartice v souladu s ustanovením & 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění,informuje o konání zasedání zastupitelstva obce
<br> Bernartice.Místo Zasedací místnost Obecního úřadu konání: Bernartice č.p.39 Doba ve středu 22.1.2020 od 19:00 hodin konání: Navržený ]) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele program: 2) Schválení programu zasedání
<br> 3) Plnění usnesení a úkolů z minulého zasedání 4) Smlouva o nájmu hrobového/umového místa 5) Oprava komunikací recyklátem — výběr zhotovitele 6) Žádost o finanční příspěvek
<br> 7) Zpráva finančního výboru
<br> 8) Zpráva kontrolního výboru
<br> 9) Dohody o provedení práce na rok 2020
<br> 10) Údržba veřejného prostranství v obci
<br> 1 l) Inventarizační komise
<br> 12) Došla pošta
<br> 13) Diskuse
<br> 14) Závěr zasedání
<br> V Bernarticích dne: 14.l.2020

Načteno

edesky.cz/d/3533452

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bernartice (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz