« Najít podobné dokumenty

Obec Pacetluky - Schválený rozpočet na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pacetluky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

schválený rozpočet na rok 2020
0000 1111
<br> 0000 1112
<br> 0000 1113
<br> 0000 1121
<br> 0000 1211
<br> 0000 1340
<br> 0000 1341
<br> 0000 1361
<br> 0000 1381
<br> 0000 1511
<br> 0 4112
<br> 6310 2131
<br> 2321 2111
<br> 3725 2111
<br> 2212
<br> 2212
<br> 2221
<br> 2321
<br> 2321
<br> 2321
<br> 2321
<br> 2321
<br> 2322
<br> 1 362 800,00
<br> 75 000,00
<br> Správní poplatek
<br> 5 300,00
<br> Silnice :
<br> Rozpočtové příjmy celkem : 3 228 900,00
<br> 25 000,00
<br> 52 050,00
<br> Pohonné hmoty a maziva
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 10 000,00
<br> 300 000,00
<br> 305 000,00
<br> Provoz veřejné silniční dopravy :
<br> Celkem za 2221 :
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků (EKO-KOM,OSVČ) 45 000,00
<br> Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z tech.her
<br> 5 000,00
<br> 68 100,00
<br> Výstavba nové komunikace II
<br> Celkem za 2212 :
<br> Elektrická energie
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
<br> Poplatek ze psů
<br> Daň z nemovitostí
<br> 1 000,00
<br> Neinvestiční přijaté transf.ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
<br> 120 000,00
<br> 15 000,00
<br> Schválený rozpočet obce Pacetluky
<br> na rok 2020
<br> Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 732 900,00
<br> Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 25 300,00
<br> Rozpočtové příjmy :
<br> 63 500,00
<br> 590 000,00
<br> Neinvestiční transfery krajům 22 500,00
<br> 22 500,00
<br> Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly :
<br> 100 000,00
<br> 312 050,00
<br> 25 000,00Nákup ostatních služeb (Rozbory odpadních vod)
<br> Opravy a udržování - materiál
<br> Nákup ostatních služeb
<br> 55 000,00
<br> 80 000,00
<br> Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> Budovy,XXXX a stavby (sklad)
<br> Celkem za XXXX :
<br> Celkem za 2322 : 25 000,00
<br> Prevence znečištěné vody :
<br> Stočné 115 000,00
<br> Rozpočtové výdaje :
<br>
<br> 3314
<br> 3314
<br> 3341
<br> 3341
<br> 3399
<br> 3399
<br> 3399
<br> 3611
<br> 3631
<br> 3631...

Načteno

edesky.cz/d/3533451

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pacetluky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz