« Najít podobné dokumenty

Obec Veselá (Pelhřimov) - Upozornění - hrobová místa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Veselá (Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Upozornění - hrobová místa
OBEC VESELÁ
<br>
VESELÁ 31,394 70 KAMENICE NAD LIPOU
<br>
<br>
<br>
Obec Veselá,Veselá 31,394 70 Kamenice nad Lipou
<br> Telefon/fax: 565 437 154,e-mail: obecvesela@tiscali.cz
<br> IČO: 002 49 327  DIČ: CZ00249327  ID datové schránky: pjtazyn
<br> Bankovní spojení: Komerční banka Pelhřimov  číslo účtu: 6927-261/0100
www.obecvesela.cz
<br>
<br> UPOZORNĚNÍ
<br>
U níže uvedených nájemních hrobů nikdo neprojevuje dlouhou dobu zájem o úpravu
<br> hrobů a jejich údržbu.Neplní Řád veřejného pohřebiště a zároveň nebylo uhrazeno
<br> dlužné nájemné provozovateli pohřebiště – Obci Veselá <.>
<br>
<br> Č.hrobového místa Označení pomníku
<br> 7 Rodina Sochorova,XXXX XXXXXXX,XXXXX XXXX
<br> XXX Rodina Petrů
<br> XXX Rodina Strnadova
<br> 146 Rodina Zimandlova a Markova
<br> 157 XXXXXXX XXXXX
<br> XXX Rodina Váňova
<br>
Nájemníci těchto hrobů od 1.1.2018 neuzavřeli a XXX neprodloužili „Smlouvu o nájmu
<br> hrobového místa“ a v souladu se zákonem č.193/2017 Sb.o pohřebnictví a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a další související zákony,je
<br> provozovatel povinen postupovat podle § 25 odst.4 – 8 (uveřejnit na elektronických
<br> stránkách obce,písemné upozornění o nedodržení podmínek smlouvy,uveřejnit na
<br> úřední desce obce) <.>
<br>
<br> V případě,že nájemce hrobového místa do 1 roku od uveřejnění neodebere hrobové
<br> zařízení (pomník,urny apod.),bude provozovatel postupovat podle zákona č <.>
<br> 193/2017 Sb.o pohřebnictví a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů,a další související zákony,§ 20 písmeno f),body 4,5 <.>
<br>
Ve Veselé dne 30.prosince 2019
<br>
<br>
XXXXXXXXX XXXXXXXX
starosta obce
<br>
Vyvěšeno na úřední desku dne: 30.prosince 2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 30.prosince 2020

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Veselá (Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz