« Najít podobné dokumenty

Obec Vidice - Pozvánka na ZO + program - 22.1.2020 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ZO 22.1.2020.pdf [0,30 MB]
Obecní úřad Vidice Vidice 6,PSČ 284 01 Kutná Hora
<br> POZVÁNKA
<br> NA VEŘEJNÉ ZASTUPITELSTVO Obce Vidice,které se koná
<br> dne 22.01.2020 od 18 30 hoci v Rozteží.PROGRAM: 1.Zahájení a přivítání přítomných Ověření účasti zastupitelů Jmenování a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Přečtení a schválení zápisu z minulého zasedání Seznámení s programem jednání a jeho schválení
<br> Rozpočtové opatření č.1
<br> NQWPWN
<br> Schválení smlouvy o převodu investorství na Vodohospodářskou společnost Vrchlice — Maleč,a.s.ke stavbě vodního díla : Vodovod pro obec Vidice včetně jeho místních částí <.>
<br> 8.Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o převodu investorství ke stavbě vodního díla: Vodovod pro obec Vidice včetně jeho místních části.(ve věci předání jednostupňové projektové dokumentace)
<br> 9.Schválení dodatku č.3 smlouvy o dílo č.076/18 s firmou VIS ohledně vodovodu Vidice vč.místních částí
<br> 10.8chválení & rušení obecně závazných vyhlášek obce Vidice pro rok2020
<br> 11.Informace OÚ 12.Usnesení zastupiteistva
<br> 13.2ávěr lng.XXXXXXX XXXXXXXX _ S? Vyvěšeno na úřední desce: XX.XX.2020 / Bude sejmuto : úřední desky: 22.01.2020 Vagai (XIRÍLEŠM IČ: 002 se 560

Načteno

edesky.cz/d/3533447


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz