« Najít podobné dokumenty

Obec Kvítkov - Rozpočet obce na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kvítkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce na rok 2020
Rozpočet na rok 2020
Obec Kvítkov IČO 00831531
<br> Závazný ukazatel
Výdaje
<br> Rozpočet na rok 2020
<br> 1032 Lesní hospodářství 25.000,-
<br> 1036 Správa v lesním hospodářství 12.000.-
<br> 2212 Silnice 500 000,-
<br> 2221 Provoz veřejné sil.dopravy 10 000,-
<br> 2292 Dopravní obslužnost 20 000,-
<br> 2310 Pitná voda 300 000,-
<br> 3113 Základní školy 15 000,-
<br> 3316 Vydavatelská činnost 10 000,-
<br> 3326 Zachování a obnova památek 5 000,-
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury 150 000,-
<br> 3330 Činnost registrovaných církví 0
<br> 3412 Sport.zařízení v majetku obce 10 000,-
<br> 3421 Využití volného času děti a ml.50 000,-
<br> 361X Bytové hospodářství 75 000,-
<br> 3631 Veřejné osvětlení 100 000,-
<br> 3632 Pohřebnictví 5 000,-
<br> 3635 Územní plánování 250 000
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 10 000,-
<br> 372X Nakládání s odpady 250 000,-
<br> 3745 Péče o vzhled obce 450 000,-
<br> 3900 Ostatní činnosti se službami 10 000,-
<br> 5213 Ochrana obyvatelstva 15 000,-
<br> 5512 Požární ochranna dobrovol.část 25 000,-
<br> 6112 Zastupitelstvo 600 000,-
<br> 6171 Činnost místní správy 500 000,-
<br> 6310 Popl.banky 8 000,-
<br> 6320 Pojištění 25 000,-
<br> 6402 Finanční vypořádání 15 000,-
<br> 6399 Ostatní finanční operace 40 000,-
<br> 6117 Volby 0
<br> Celkem 3 485 000,-
<br>
<br>
Závazný ukazatel
Příjmy
<br> Návrh rozpočtu
na rok 2020
<br> Daňové příjmy 3 143 000,-
<br> 1032 Lesní hospodářství 20 000,-
<br> 3316 Vydavatelská činnost 1 000,-
<br> 3399 Příjmy z prodeje zboží 15 000,-
<br> 3612 Bytové hospodářství 80 000,-
<br> 3613 Nebytové hospodářství 20 000,-
<br> 3632 Pohřebnictví 4 000,-
<br> 3639 Kom.služby a územní rozvoj 25 000,-
<br> 3722 Komunální odpad 75 000,-
<br> 3725 EKO KOM 30 000,-
<br> 6171 Činnost místní správy 5 000,-
<br> 4112 Neinvestiční transfer ze SR 67 000,-
<br> 4111 Volby 0
<br> 8115 Financování 0
<br> Celkem
<br> 3 485 000,-
<br> Zpracovala: XXXXXXXXX XXXX
<br> Vyvěšeno: XX.X.XXXX K sejmutí: 31.12.2020
<br> Vyvěšeno ...

Načteno

edesky.cz/d/3533445

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kvítkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz