« Najít podobné dokumenty

Obec Křelovice (Plzeň-město) - Usnesení – oprava zřejmých nesprávností

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Křelovice (Plzeň-město).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usnesení - oprava zřejmých nesprávností.pdf (1.04 MB)
MINISTERSTVO PRÚMYSLU A OBCHODU
<br> Odbor stavební úřad
<br> Na Františku lO39-'32.| 10 15 Praha l — Staré Město tel.: 224 853 179
<br> smszw.: MPO 193242019 <,>
<br> ČJ.: MPO 19324í19/608-SU viz.rozdělovník MlPOXOZKJZCX
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: kolackovskytqýmpoez
<br> DATUM; 9.t.2020
<br> USNESENÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
<br> Výroková část:
<br> Ministerstvo průmyslu a obchodu.odbor stavební úřad.jako stavební úřad příslušný podle 5 16 odst.2 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad") vydal rozhodnutí pod č.j.MPO 19324! l9/442—SÚ dne 17.9.2019 ve věci společného povolení na stavbu nazvanou:
<br> „ VTL Plynovod DN1400.RU Kateřinský potok -— RU Přimda“
<br> Správní orgán usnesením podle š 70 zákona č.500/2004 Sb.<.> správní řád.ve znění pozdějších předpisů opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost v odůvodnění na straně 246 a to tak,že text zřejmé nesprávností:
<br> „.<.> a uvedenou námitku zohlednilo uložením podmínky č.89.která stanoví povinnost využít pro příjezd do pracovního pruhu plynovodu namísto sjezdu č.HS-O20 sjezd &.HS-OlC).<.> <.>
<br> opravuje textem:
<br>.<.>.a uvedenou námitku zohlednílo uložením podmínky č.92„ která stanoví povinnost využít pro příjezd do pracovního pruhu plynovodu namísto sjezdu č.HSS-020 sjezd č.lis-019.<.> <.>
<br> Dále správní orgán opravuje vpísemne'm vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost v odůvodnění na straně 24? a to tak.že text zřejmé nesprávností:
<br>.<.>.<.> a uvedenou námitku zohlednílo uložením podmínky &.89.která stanovi povinnost využít pro příjezd do pracovního pruhu plynovodu namísto sjezdu č.HSS-020 sjezd č.HS—OlQ.<.> <.>
<br> opravuje textem:
<br>.<.>.a uvedenou námitku zohlednilo uiožením podmínky č.92.která stanoví povinnost využít pro příjezd do pracovního pruhu plynovodu namísto sjezdu č.HS-020 sjezd č.HS—Ol9.<.> <.>
<br> Odůvodnění:...

Načteno

edesky.cz/d/3533443

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Křelovice (Plzeň-město)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz