« Najít podobné dokumenty

Obec Tchořovice - Kalkulace cen pro vodné rok 2019, 2020 Obec Tchořovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tchořovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kalkulace cen pro vodné rok 2019, 2020 Obec Tchořovice
Kalkulace cen pro vodné rok 2019,2020 Obec Tchořovice
<br> Řádek Nákladové položky Voda pitná Jednotka Voda pitná Jednotka Voda pitná Jednotka
<br> 1.materiál 10000 Kč 23000 Kč 20000 Kč
1.3.chemikálie 500 Kč 530 Kč 600 Kč
<br> 1.4.ostatní materiál 9500 Kč 22470 Kč 19400 Kč
<br> 2.Energie 27000 Kč 27000 Kč 30000 Kč
2.1.Elektrická energie 27000 Kč 27000 Kč 30000 Kč
<br> 3.Mzdy 60000 Kč 52000 Kč 60000 Kč
3.2.ostatní osobní náklady 60000 Kč 52000 Kč 60000 Kč
<br> 4.Ostatní přímé náklady 90000 Kč 84000 Kč 115000 Kč
4.2.opravy infrastrukturního majetku 90000 Kč 84000 Kč 115000 Kč
<br> 5 Provozní náklady 30000 Kč 35000 Kč 35000 Kč
5.2 ostatní provozní náklady externí 30000 Kč 33000 Kč 35000 Kč
<br> 6.Finanční náklady 64000 Kč 64110 Kč 53500 Kč
<br> 8.Úplné vlastní náklady 281000 Kč 285110 Kč 313500 Kč
D Voda pitná fakturovaná 2000 m3 2000 m3 2000 m3
<br> E z toho domácnosti 2000 m3 2000 m3 2000 m3
<br> 11 Jednotkové náklady Kč/m3 140,50 Kč/m3 142,56 Kč/m3 156,75 Kč/m3
<br> 13 Kalkulační zisk 0 Kč 0 Kč 0 Kč
21 Pevná složka 19000 Kč 19000 Kč 19000 Kč
<br> 21.a podíl z celkových ÚVN a zisku % 6,76 % 6,66 % 6,06 %
<br> 22 Pohyblivá složka 262000 Kč 266110 Kč 294500 Kč
<br> 23 Cena pohyblivé složky 131,00 Kč/m3 133,06 Kč/m3 147,25 Kč/m3
<br> Výše uvedené částky jsou bez DPH <.>
<br> K vodnému bude připočítána DPH dle platných předpisů
<br> Kalkulace 1/2019 Kalkulace 11/2019
<br> Vodné stanovené zastupitelstvem obce na rok 2019
<br> pevná složka 300 Kč/1 rok
<br> pohyblivá složka 60,- Kč /1 m3,pro občany s TP v obci 48,- Kč/ m3
<br> Kalkulace 1/2020
<br> Vodné stanovené zastupitelstvem obce na rok 2020
<br> pevná složka 300 Kč/1 rok
<br> pohyblivá složka 60,- Kč /1 m3,pro občany s TP v obci 48,- Kč/ m3
Výše uvedené částky jsou bez DPH <.>
<br> K vodnému bude připočítána DPH ve výši 15% <.>
<br> Náklady na výrobu pitné vody,které nepokryje vybrané vodné,budou uhrazeny z rozpočtu
<br> obce Tchořovice <.>
<br> Náklady na výrobu pitné vody,které nepokryje vybrané vodné,budou uhra...

Načteno

edesky.cz/d/3533441


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tchořovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz