« Najít podobné dokumenty

Obec Plešnice - Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku za komunální odpad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plešnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019, o místním poplatku za komunální odpad
1
<br>
<br>
<br> OBEC Plešnice
<br> Obecně závazná vyhláška obce č.2/2019 <,>
<br> o místním poplatku za komunální odpad <.>
<br>
Zastupitelstvo obce Plešnice schválilo na svém zasedání dne 19.12.2019 usnesením č <.>
<br> 52/2019 podle § 17 písm.a) zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých
<br> dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“),v souladu s ustanovením
<br> § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,tuto
<br> obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Základní ustanovení
<br> Vyhláška stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území obce Plešnice podle
předpokládaných oprávněných nákladů obce,vyplývajících z režimu nakládání
s komunálním odpadem,rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob
určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti s ohledem na úroveň
třídění tohoto odpadu.Poplatek je příjmem obce <.>
<br> Čl.2
<br> Poplatník a plátce
<br> Poplatníkem je každá fyzická osoba,při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.Plátcem
<br> poplatku je vlastník nemovitosti,kde vzniká komunální odpad <.>
<br> Čl.3
<br> Správce poplatku
<br> Správu poplatku vykonává obec Plešnice (dále jen správce poplatku).Při správě poplatku za
komunální odpad se postupuje podle daňového řádu (zák.č.280/2009 Sb <.>,ve znění
pozdějších předpisů) <.>
<br> Čl.4
<br> Sazba poplatku
<br> Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání
<br> s komunálním odpadem na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených
<br> k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti,činí sazba poplatku pro rok 2020:
<br>
<br> Typ nádoby Četnost svozů Roční poplatek
<br> Popelnice 120 l plastová 1 x 14 dní po XXXX XXX X XXX,XX Kč
<br> Popelnice XXX l plastová 1 x týdně období říjen-duben
<br> 1 x 14 dní květen-září
<br> 1 800,00 Kč
<br> Popelnice 240 l plastová 1 x 14 dní po XXXX XXX X ...

Načteno

edesky.cz/d/3533411

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plešnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz