« Najít podobné dokumenty

Obec Běleč - Rozpočtové opatření č. 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Běleč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde k nahlédnutí
Svazek obcí mikroregionu Bratronicko,IČ: 70129452
<br> KEO-W 1.11.334 / UCOGX
<br> Rozpočtové opatření č.3 I 2019
<br> zpracováno: 23.12.2019 strana: 1
<br> PRIJ MY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 4121 000 10 500,00 1 800,00 12 300,00 Neinvestiční pňjaté transfery od obcí Paragraf 0000 celkem: 10 500.00 1 800,00 12 300,00 * 2) 000000000 0000 6330 4134 000 650 000,00 250 000,00 900 000,00 Převody z rozpočtových účtů Paragraf 6330 celkem: 650 000,00 250 000.00 900 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn * Org: 0000 celkem: 660 500,00 251 800,00 912 300,00 PŘÍJMY celkem 600 500,00 251 300,00 912 300,00 WDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 2321 6121 000 144 500,00 -13 500,00 131 000,00 Budovy,XXXX a stavby Paragraf XXXX celkem: XXX XXX,XX -XX 500,00 131 000.00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * 4) 000000000 0000 3639 5163 000 7 200,00 1 500,00 8 700,00 Služby peněžních ústavů 5) 000000000 0000 3639 5160 000 12 000,00 —1 500,00 10 500,00 Nákup ostatních alužeb 6) 000000000 0000 3639 5362 000 -21 500,00 20 600,00 -900,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 7) 000000000 0000 3639 5901 000 5 300,00 —5 300,00 0,00 Nespecifikovaná rezervy Paragraf 3639 celkem: 3 000,00 15 300,00 18 300,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezař * 8) 000000000 0000 6330 5345 000 650 000,00 250 000,00 900 000,00 Převody vlastním rozpočtovým účtům Paragraf 6330 celkem: 650 000,00 250 000,00 900 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn * Org: 0000 celkem: 797 500,00 251 800,00 1 049 300,00 VÝDAJE celkem 797 500,00 251 800,00 1 049 300,00
<br> Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č.3/2019
<br> V souladu s ustanovením & 16 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např.změna objemu nebo přesuny mezi
<br> ukazateli) <.>
<br> v / 0 Schválen...

Načteno

edesky.cz/d/3533390


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Běleč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz