« Najít podobné dokumenty

Obec Pustějov - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volební okrsek č.- 1 Pustějov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustějov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prvni-zasedani-okrskove-volebni-komise-volby-do-zastupitelstva.doc
Obecní úřad Pustějov
<br> 742 43 Pustějov č.p.54,IČO 00600822,tel.556400886,e-mail: obec@pustejov.cz
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volební okrsek č.1 Pustějov pro volby do zastupitelstva obcí
<br> V souladu s § 15 odst.1 písm.e) zákona 491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),svolává starosta obce první zasedání okrskové volební komise v Pustějově v pondělí 10.9.2018 v 17.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Pustějově <.>
<br> Program :
1)
Zahájení
<br> 2) Složení slibu
<br> 3) Losování předsedy a místopředsedy komise
<br> 4) Různé
<br> Upozornění :
<br> Účast všech členů je nutná.K prvnímu zasedání je nutno vzít s sebou občanský průkaz <.>
<br> Nedostaví-li se delegovaný nebo jmenovaný zástupce na první zasedání okrskové volební komise bez omluvy,nebude mu umožněno dodatečné složení slibu <.>
<br> Poučení :
<br> Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise zasílá starosta delegovaným a jmenovaným zástupcům na adresu místa jejich trvalého pobytu a současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce obecního úřadu,oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> starosta obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> v.r <.>
v Pustějově dne 6.9.2018
Ev.č <.>
<br> 59
Vyvěšeno :
6.9.2018
Sejmuto :

Načteno

edesky.cz/d/3531666

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustějov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz