« Najít podobné dokumenty

Obec Hrušky - Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrušky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
*S00RX01B2TZ6*
<br> Městský úřad Břeclav
odbor správních činností
<br> oddělení dopravy a přestupkového řízení
náměstí T.G.Masaryka 42/3,Břeclav,690 81
<br> spisový znak:
číslo jednací:
<br> MUBR-S 5023/2020 ODPŘ
MUBR 5504/2020
<br> Břeclav,dne 13.01.2020
<br> oprávněná úřední
osoba:
telefon: 519311338
e-mail:
darina.stollova@breclav.eu
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec Hrušky
U zbrojnice 100
691 56 Hrušky
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> INFORMACE
<br> O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br>
<br> Obec Hrušky,IČO 283185,U zbrojnice 100,691 56 Hrušky
<br> (dále jen "žadatel") dne 09.01.2020 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116
stavebního zákona,která nahrazuje stavebné povolení podle § 108 až § 115 stavebního
zákona,o provedení stavby:
<br>
<br> Hrušky - technická infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě Zahajka II
<br> SO - 01 Komunikace
<br>
<br> na pozemku parc.č.1566/47,1567 v katastrálním území Hrušky <.>
<br>
Záměr obsahuje:
<br> - SO – 01a Komunikace - bude místní dvoupruhová obousměrná v trase A v délce 248,5 m a
v trase B v délce 67,0 m,bude sloužit pro dopravní napojení navržených rodinných domů
v nové lokalitě.Povrch bude z asfaltobetonu <.>
<br> - SO – 01b Chodník - bude v šířce 1,5 m s oboustrannými betonovými obrubníky.Celková
délka chodníku bude 303,7 m,povrch bude ze zámkové dlažby <.>
<br>
<br> Městský úřad v Břeclavi,silniční správní úřad,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný
podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 116 odst.3 stavebního zákona
<br>
<br> i n f o r m u j e o p o d á n í n á v r h u
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.MUBR 5504/2020 str.2
<br>
na...

Načteno

edesky.cz/d/3530785

Meta

Stavební informace   Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrušky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz