« Najít podobné dokumenty

Město Nová Včelnice - VV - Stanovení místní úpravy provozu.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nová Včelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV - Stanovení místní úpravy provozu.
Městský úřad Jindřichův Hradec
<br> odbordopravy Klášterská 135/11,377 22 J.Hradec
<br> Č.j.:DOP/564/20/KJ tel.384 351 273; e-mail: kratky©jhcz VJ.Hradci 7.1.2020 Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXX
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZLih'
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY šum: 13.0%? Veřejná vyhláška EhM/31%? w-.PmumL____.<.>.<.> —„___
<br> Městský úřad Jindřichův Hradec odbor dopravy jako věcně a místně příslušný obecní úřad obec s rozšířenou působností podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,v platném znění <,>
<br> stanovuje právnické osobě
<br> Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje,závod J.Hradec Jarošovská 1126/11,377 01 J.Hradec,IC: 70971641
<br> podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,místní
<br> úpravu provozu na silnici III/0346 v Nové Včelnici v ulici Masarykovo náměstí („před kostelem) <,>
<br> po předchozím vyjádření Policie CR ze dne 12.11.2019 č.j.KRPC-l53002-1/CJ-2019-020306 <,>
<br> takto:
<br> 1.Na silnici III/0346 v Nové Včelnici v ulici Masarykovo náměstí (před kostelem).Úprava provozu spočívá ve vyznačení zákazu staní před kostelem o délce 32m <.>
<br> 2.K zákazu stání bude umístěno dopravní značení na začátku 829 + Bílá a na konci zákazu B29 + E8c dle přiložené situace <.>
<br> 3.Podmínky provedení místní úpravy provozu:
<br> a.Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé <.>
<br> b.dopravního značení: základní rozměrová řada <.>
<br> c.Provedení dopravního značení: reflexní <.>
<br> d.Provedení dopravního značení,jeho umístění,ukotvení a uchycení bude odpovídat příslušným předpisům,zejména: — vyhlášce MDS č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádí pravidla provozu na pozemních - komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích,v platném znění,- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení,- TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,11.vydání - TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
<br> 4.Dopravní značení bude ...

Načteno

edesky.cz/d/3530492

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nová Včelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz