« Najít podobné dokumenty

Město Opočno - Usnesení o určení lhůty pro vyjádření k odvolání - Stavební úpravy (posilovna) v bytovém domě čp.670

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Opočno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pdf
o d b o r v ý s t a v b y
<br> Kupkovo náměstí 247,517 73 Opočno
<br> tel.: 494 669 628,fax: 494 668 338
<br> e-mail: stavebni@mu.opocno.cz
<br>
<br>
<br>
Čj.: MUO 1688/2019/OV/SH/3 10.ledna 2020
Spisový znak:252.3
<br> Skartační znak: A5
Úředně oprávněná osoba: XXXXXXXXXX XXXXXXX,DiS <.>
Počet stran: X
<br> Počet příloh: 0
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
USNESENÍ
O URČENÍ LHŮTY PRO VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ
<br>
<br>
<br> Městský úřad Opočno,odbor výstavby,jako příslušný obecný stavební úřad podle §13 odst <.>
<br> 1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) <,>
<br> ve znění pozdějších platných předpisů ( dále jen „stavební zákon“),rozhodl podle § 39 odst <.>
<br> 1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších platných předpisů ( dále jen
<br> „správní řád“),o určení lhůty pro vyjádření k podanému odvolání proti usnesení o zastavení
<br> řízení ve věci týkající se žádosti o vydání stavebního povolení pro záměr: „Stavební úpravy
<br> a změna užívání jiného nebytového prostoru č.670/101 (LV 1886) v bytovém domě čp <.>
<br> 670 v Opočně,umístěném na pozemcích parc.č.332/10 a parc.č.332/2 v k.ú.Opočno
<br> pod Orlickými horami“,ze dne 19.11.2019 pod č.j.: MUO 1688/2019/OV/SH/2 takto:
<br>
<br> lhůta pro vyjádření k odvolání,které podali tito účastníci stavebního řízení:
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Pohořská 670,51773 Opočno <,>
<br>
<br> proti usnesení o zastavení řízení ve věci týkající se žádosti o vydání stavebního povolení pro
<br> záměr: „Stavební úpravy a změna užívání jiného nebytového prostoru č.670/101 (LV 1886)
<br> v bytovém domě čp.670 v Opočně,umístěném na pozemcích parc.č.332/10 a parc.č.332/2
<br> v k.ú.Opočno pod Orlickými horami“,se určuje v délce 10 dnů ode dne doručení
<br> stejnopisu podaného odvolání účastníkům řízení.Běh lhůty počíná od následujícího dne po
<br> dni doručení <.>
<br>
<br>
<br> Poučení o odvolání
<br>
Proti tomuto usnesení může účastník řízení pod...

Načteno

edesky.cz/d/3530449

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Opočno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz