« Najít podobné dokumenty

Obec Osek (Jičín) - Schválený rozpočet obce Osek na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Osek (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet obce Osek na rok 2020
Obec Osek,IČO 00578487 KEO4 1.6.9 UR020
<br> Schválený rozpočet — závazné ukazatele,rok 2020
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně.Org vzestupně.Akce vzestupně
<br> Rozpočet- závazně ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 511 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> XXX XXX Org Akce Název Kč Z toho
<br> Bez paragrafu 3 423 100,00
<br> 1012 Podnikání a restruktur.v zeměd.& potr.28 000,00 2321 Odvádění & čištění odpadních vod a nakládání s kaly 13 200.00 36113 Nebytové hospodářství 18 000.00 3632 Pohřebnictví 2 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 53 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 500,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 17 000,00 6171 Činnost místní správy 26 000,00 6310 _ Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci 300,00 PŘÍJMY celkem: 3 582 100709
<br> Org Akce Název Kč Z toho 1012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.160.00 2212 Silnice 14 500,00 2310 Pitná voda ' 6 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 12 000.00 3111 Mateřské školy 22 000.00 3314 Činnosti knih0vnické 3 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 21 000,00 3399 Ostatní záležitost kultury.církví a sděl.prostředků 6 000,00 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 7 180 000,00 3631 Veřejné osvětlení 35 000,00 3632 Pohřebnictví 6 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 5 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 252 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 94 000,00 5213 Krizová opatření 10 000,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 30 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 435 000,00 6171 Činnost místní správy 292 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 16 000,00 6399 Ostatní finanční operace 25 000,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 16 440,00 VÝDAJE celkem: 3 435 700100
<br> XXX XXX Org Akce Název Kč Z toho
<br> SXXX FINANCOVÁNÍ * 4 904 500.00 FI...

Načteno

edesky.cz/d/3528976


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Osek (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz