« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VII - Rosice n.Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín - VV OOP - místní úprava provozu na silnici I/36 a I/37


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV OOP - místní úprava provozu na silnici I/36 a I/37
1
<br>
<br> *KUPAX00T4HGW*
KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 532 11 Pardubice,Komenského nám.125 tel.466026111
Č.j.: KrÚ 1740/2019-Ky V Pardubicích dne: 9.1.2020
SpKrÚ 79887/2019
<br>
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br>
Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a
místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) a ustanovení § 77 odst <.>
1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,na základě ustanovení § 173 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),na základě
žádosti,Ředitelství silnic a dálnic ČR,(IČ: 65993390),se sídlem Na Pankráci 546/56,145 05
Praha 4,podané dne 4.11.2019
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br>
místní úpravu provozu
<br> na silnici I/36 a I/37 – MUK Doubravice v obci Pardubice a to umístěním následujícího
trvalého dopravního značení dle situačního výkresu stavby „I/37 MÚK Doubravice –
odbočovací pruh“,č.přílohy 2 ze dne 02/2017 a změnou ze dne 11/2019,který
vypracovala společnost TRANSCONSULT s.r.o <.>,Hradec Králové,s následnými
změnami definovanými následovně:
<br> - Na mostním objektu ev.č.36-009A bude posunuta VDZ V5 na konci odbočovacího
pruhu,vlevo ve směru na Chrudim a to tak,aby byla umístěna cca na úrovni
ochranného ostrůvku pro chodce <.>
<br> - Na větvi vedoucí od Hradce Králové ve směru na Lázně Bohdaneč bude upravena
VDZ V13 tak,aby nebylo možné odbočení vpravo do protisměru ze směru od centra
Pardubic (provedení nebude ve tvaru nároží,ale naopak bude řidiče navádět k
odbočení vpravo ve směru na Lázně Bohdaneč).Vzniklá plocha bude doplněna o
DZ Z11h „Směrový sloupek zelený kulatý – balisetu“ tak,aby nebylo fyzicky
odbočení možné <,>
<br> dále za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé a vodorovné dopravní značky,dopravní
<br> zařízení
Velikos...

Načteno

edesky.cz/d/3528250

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice VII - Rosice n.Labem, Trnová, Ohrazenice, Doubravice, Semtín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz