« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Vyhlášení výběrového řízení na rybářský revír Černý rybník Mošnice (PDF, 257 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 257 KB)
ÚTVAR: Odbor státní správy lesů,myslivosti a rybářství
ČÍSLO ÚTVARU: 16230
<br> SPISOVÁ ZN.: 13RM18153/2019-16232
NAŠE ČJ.: 278/2020-MZE-16232
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXX
TELEFON: XXXXXXXXX
E-MAIL: Lukas.Mares@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 9.1.2020
<br>
Ministerstvo zemědělství,Odbor státní správy lesů,myslivosti a rybářství (dále jen
„Ministerstvo zemědělství“),jako orgán státní správy rybářství příslušný podle § 22 odst.3
písm.a) zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybníkářství,výkonu rybářského práva,rybářské stráži <,>
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“),vypisuje podle § 9 odst.3
zákona o rybářství
<br>
výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva
<br>
v rybářském revíru
<br>
Černý rybník Mošnice – evidenční číslo 17 441 152 <,>
které se bude konat 3.března 2020 <.>
<br>
<br> Uvedený rybářský revír je podle rozhodnutí Ministerstva zemědělství č.j.47126/2019-MZE-
16232 ze dne 20.11.2019 charakterizován následovně: „Revír je tvořen vodním dílem
„Černý rybník“ nacházejícím se na pozemcích p.č.764 a 765 v k.ú.Tuhaň u Dubé a p.č.25
v k.ú.Mošnice.Vodní dílo „Černý rybník“ začíná na 22,3 ř.km a končí na 22,1 ř.km vodního
toku Obrtka (ČHP 1-12-03-0590-0-00).Revír mimopstruhový.“
<br> Protože se jedná o rybářský revír nacházející se na území dvou krajů (Liberecký a Ústecký) <,>
je působnost orgánu státní správy rybářství dána Ministerstvu zemědělství <.>
<br> Přihlášku lze podat ve lhůtě do 28.února 2020 do 14:00 hod.do podatelny
Ministerstva zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1,v jedné řádně uzavřené obálce
s nápisem:
<br>
„VŘ – povolení VRP – RR Černý rybník Mošnice“
<br>
a textem: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (odbor 16230)“,která je opatřena na
uzavření buď razítkem zájemce – žadatele (v případě právnických osob) nebo jeho
podpisem (v případě fyzických osob) <.>
<br> Na obálce musí být uvedena ...

Načteno

edesky.cz/d/3527008

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz