« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Vyhlášení výběrového řízení na rybářský revír Střela 6 (PDF, 257 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 257 KB)
ÚTVAR: Odbor státní správy lesů,myslivosti a rybářství
ČÍSLO ÚTVARU: 16230
<br> SPISOVÁ ZN.: 13RM256/2020-16232
NAŠE ČJ.: 300/2020-MZE-16232
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXX XXXXX
TELEFON: XXXXXXXXX
E-MAIL: Lukas.Mares@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 9.1.2020
<br>
Ministerstvo zemědělství,Odbor státní správy lesů,myslivosti a rybářství (dále jen
„Ministerstvo zemědělství“),jako orgán státní správy rybářství příslušný podle § 22 odst.3
písm.a) zákona č.99/2004 Sb <.>,o rybníkářství,výkonu rybářského práva,rybářské stráži <,>
ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rybářství“),vypisuje podle § 9 odst.3
zákona o rybářství
<br>
výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva
<br>
v rybářském revíru
<br>
Střela 6 – evidenční číslo 431 058 <,>
které se bude konat 3.března 2020 <.>
<br>
<br> Uvedený rybářský revír je podle rozhodnutí Ministerstva zemědělství č.j.62856/2013-MZE-
16231 ze dne 26.9.2013 charakterizován následovně: „Přítok Berounky.Hydrologické
pořadí: 1-11-02-001 + 003 + 005 + 036.Rybářský revír dále tvoří vodní nádrže: 1.Kosmová <,>
k.ú.Kosmová,plocha 208 ha,GPS 50°1´42.426´´N,12°58´14.074´´E; 2.Bezvěrov,k.ú <.>
Bezvěrov,plocha 1,0 ha,GPS 49°59´53.598´´N,13°3´29.943´´E.“
<br> Protože se jedná o rybářský revír nacházející se na území dvou krajů (Plzeňský a
Karlovarský),je působnost orgánu státní správy rybářství dána Ministerstvu zemědělství <.>
<br> Přihlášku lze podat ve lhůtě do 28.února 2020 do 14:00 hod.do podatelny
Ministerstva zemědělství,Těšnov 65/17,110 00 Praha 1,v jedné řádně uzavřené obálce
s nápisem:
<br>
„VŘ – povolení VRP – RR Střela 6“
<br>
a textem: „NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ (odbor 16230)“,která je opatřena na
uzavření buď razítkem zájemce – žadatele (v případě právnických osob) nebo jeho
podpisem (v případě fyzických osob) <.>
<br> Na obálce musí být uvedena adresa,na niž je možné zaslat v...

Načteno

edesky.cz/d/3527007

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz