« Najít podobné dokumenty

Obec Zavidov - Schválený rozpočet MŠ Zavidov na rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zavidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet MŠ Zavidov na rok 2020
Mateřská škola Zavidov,okres Rakovník Zavidov 36,270 35 Petrovice IČ170992410
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET na rok 2020
<br> Název položky Rozpočet 2019 Upravený roz.2019 Návrh roz.2020 Příjmy
<br> Vlastní výnosy-stravné ŠJ 160 000 160 000 180 000 Vlastní výnosy-příspěvek MŠ 30 000 30 000 30 000 Vlastní výnosy- věcné náklady důchodci 30 000 30 000 35 000 Provozní dotace od OÚ Zavidov 560 000 450 000 350 000 Dotace od SR na platy,odvody,F KSP 1 716 000 1 716 000 1 199 100 Dotace SR na provoz.výdaje (ONIV) 9 000 9 000 10 200 Celkem příjmy 2 505 000 2 395 000 1 804 300 Výdaje
<br> Mzdové náklady,odvody,FKSP 1 716 000 1 716 000 1 199 000 Zákonné soc.náklady(Kooper <.>,nemoc) 9 000 9 000 10 200 Spotřeba materiálu 75 000 65 500 63 600 Spotřeba potravin ŠJ 160 000 16 000 180 000 Spotřeba energií 110 000 167 000 120 000 Běžné opravy a udržování 230 000 200 000 80 000 Odpisy 12 000 12 000 11 700 Ostatní služby ' 125 000 116 500 86 500 Jiné náklady 18 000 18 000 18 000 Nákup DDHM od Kč 3 000,- 50 000 75 000 35 300 Celkem Výdaje 2 505 000 2 395 000 1 804 300
<br> % Mám/f ; A7.„&;/z;
<br> gím w,W //' W gym/dém -' 77,// M <.>,<,> /j///é
<br> /

Načteno

edesky.cz/d/3526453


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zavidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz