« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Rozpočet obce Šubířov na rok 2019 závazné ukazatele Vyvěšeno 7. ledna 2019, sňato 8. ledna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Šubířov na rok 2019 závazné ukazatele Vyvěšeno 7. ledna 2019, sňato 8. ledna 2020
Starosta : XXXXXXXX XXXXXX
<br> KEO-WX.XX.XXX/UcXXr
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele
<br> rok 2019
<br> zpracováno: 19.12.2018
<br> strana: 1 / 3
<br> Rozpočet- závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 511 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb <.>,č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,č.421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<,>
<br> č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb <.>,č.138/2006 Sb <.>,č.140/2006 Sb.a č.245/2006 Sb.a jejich novelizací <.>
<br> PŘÍJ MY
<br> PAR POI.ORG Název závazného ukazatele Kč Z toho 0000 1111 XXXX Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 617 000,00 0000 1112 XXXX Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 36 000,00 0000 1113 XXXX Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 55 000,00 0000 1121 XXXX Daň z příjmů právnických osob 615 000,00 0000 1211 XXXX Daň z přidané hodnoty 1 235 000,00 0000 1334 XXXX Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 6 000,00 0000 1340 XXXX Poplatek za provoz systému shromažd'ováni,sběru,přepravy 150 000,00 0000 1341 XXXX Poplatek ze psů 5 000,00 0000 1343 XXXX Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 0000 1361 XXXX Správní poplatky 3 000,00 0000 1381 XXXX Daň z hazardních her 14 500,00 0000 1382 XXXX Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přistrojů 3 000,00 0000 1511 XXXX Daň z nemovitých věcí 161 000,00 0000 4112 XXXX Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 60 900,00 0000 4116 XXXX Ostatní neinvestičpřijaté transfery ze státrozpočtu 72 636,30 0000 4216 XXXX Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 5 536 351,80 2119 XXXX XXXX Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 80 995,00 2310 XXXX XXXX Pitná voda 71 760,00 3314 2111 0000 Příjmy z poskytování služeb a 40,00 3612 XXXX XXXX Bytové hospodářství 304 795,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 17 500,00 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 32 948,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 122 239...

Načteno

edesky.cz/d/3525764


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz