« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Šubířov na roky 2021 a 2022 Vyvěšeno 29. listopadu 2019, sňato 19. prosince 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Šubířov na roky 2021 a 2022 Vyvěšeno 29. listopadu 2019, sňato 19. prosince 2019
Střednědobý ýýhled rozpočtu obce Šgbířov na období 2 21 _ 2022
<br> Na základě Zákona č.250/20008b.je sestaven tento střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2022 <.>
<br> r.2021 r.2022 v tis.Kč v tis.Kč
<br> Předpokládané příjmy:
<br> - daň z příjmů fyz.osob ceikem 680 700
<br> - daň z příjmů právosob 600 600
<br> - DPH 1200 1200
<br> — poplatky ( komodpad,psi) 140 140
<br> - daň z nemovitostí 170 175
<br> - dotace na státní správu 60 61
<br> - úhrady z dobývacího prostoru 80 80
<br> - voda 70 70
<br> — činnost místní správy 120 120 - byty 300 300 - za odpad 20 20
<br> Celkem 3 440 3 466
<br> r.202l 122022
<br> v tis.Kč v tis.Kč
<br> Předpokládané výdaje:
<br> - náklady na plyn 50 50 - náklady na elektřinu „ 225 250 - náklady na provoz MS 45 45 - likvidace odpadu 220 220 - odměny zastupitelům 530 530 - náklady na provoz 260 260 - údržba a oprava silnic 30 40 - kultura 25 25 - nákup ostatních služeb 250 300 - bytové hospodářství 150 150 - oprava budov 1 655 l 596 Celkem 3 440 3 466 Saldo příjmů a výdajů: 0 0 Financování: - 132 -l32 Změna stavu prostředků BÚ: 0 0
<br> Obec splácí dlouhodobý úvěr,roční splátky činí 132 120,- Kč a konec úvěru je 15.7.2023 <.>
<br> Únos
<br> :.V hubíi'ů?
<br> XXXXXX XXXXXXXX ?„.<.> __„„._--_- „___„__.„i
<br> starosta obce.„
<br>,\ 14%:
<br> _!

Načteno

edesky.cz/d/3525761


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz