« Najít podobné dokumenty

Obec Násedlovice - Rozpočet obce 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Násedlovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce 2020
Obec Násedlovice KEO-W 1.11.334 ! Uc19r
<br> Schválený rozpočet- závazné ukazatele rok 2020 zpracováno: 9.1.2020 strana: 1 i 3
<br> Rozpočet — závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 511 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona č.320/2001 Sb.<.> č.450/2001 Sb <.>,č.320/2002 Sb <.>,(1421/2004 Sb <.>,č.557/2004 Sb.<.> č.562/2004 Sb <.>,č.635/2004 Sb.<.> 0.13812006 Sb.<.> č.140/2006 Sb.a 6.24512006 Sb.a jejich novelizací <.>
<br> PŘÍJMY
<br> PAR POI.ORG Název závazného ukazatele Kč Ztoho 0000 XXXX XXXX 15 193 000,00 1012 XXXX XXXX Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.200 000,00 2321 XXXX XXXX Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 000 000,00 2411 XXXX XXXX Záležitosti pošt 250 000,00 3111 XXXX XXXX Mateřské školy 12 000,00 3314 XXXX XXXX Činnosti knihovnické 500,00 3319 XXXX XXXX Ostatnízáležitosti kultury 200 000,00 3399 XXXX XXXX Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 20 000,00 3421 XXXX XXXX Využití volného času děti a mládeže 5 000,00 3511 XXXX XXXX Všeobecná ambulantní peče 100 000,00 3632 XXXX XXXX Pohřebnictví 10 000,00 3633 XXXX XXXX Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 744 500,00 3639 XXXX XXXX Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 235 000,00 3722 XXXX XXXX Sběr a svoz komunálních odpadů 10 000,00 3725 XXXX XXXX Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 160 000,00 3743 XXXX XXXX Rekultivace půdy v důsltěžeba důlčin <.>,po skládkách apod.230 000,00 6171 XXXX XXXX Činnost místní správy 48 000,00 6310 XXXX XXXX Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 500,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 18 410 500,00
<br> Obec Násedlovice
<br> KEO-W 1.11.3341Uc19r
<br> Schválený rozpočet- závazné ukazatele rok 2020
<br> zpracováno: 9.1.2020
<br> strana: 2! 3
<br> VÝDAJE
<br> PAR POI.ORG Název závazného ukazatele Kč Ztoho 2219 XXXX XXXX Ostatni záležitosti pozemních komunikací 4 065 100,00 2292 XXXX XXXX Dopravní obslužnost veřejnýmislužbami 43 300,00 2321 XXXX XXXX Odvádění a...

Načteno

edesky.cz/d/3525504


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Násedlovice
02. 09. 2020
18. 08. 2020
18. 08. 2020
18. 08. 2020
18. 08. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Násedlovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz