« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Schválený rozpočet SOŠP 2020.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet SOŠP 2020.pdf
Svazek obcí Šumavského podlesí.IČO 70659192
<br> Schválený rozpočet roku 2020
<br> Par Po! argl org.? N+Z+UZ ZJ Název
<br> KE04 1.6.9 UROZZ
<br> Schválený rozpočet
<br> Přijmy Výplsdla
<br> 6310 2141 Příjmy : úroků (část) 100.00 !Příjmy.dle 100,00I Rekapltulace rozpočtu dle položkových tříd: Třída 1 Daňové příjmy 0.00 Třída 2 Nedaňové pfíimy 100.00 Třída 3 Kapitálové pfíxmy 0.00 Třída 4 Přijalé dotace 0.00
<br> Rozpočet schválil
<br> 113
<br> Svazek obcí Šumavského podlesí.IČO 70659192
<br> Schválený rozpočet roku 2020
<br> KEOd 1.6.9 UROZZ
<br> XXX XXX orgl orgZ N+Z+UZ ZJ Název Schválený rozpočet Vydaje Výpls dle 3639 5021 Ostatní osobni výdaie 27 000,00 3639 5139 Nákup malerlálu linda nezařazený 2 000.00 3639 5161 Poštovní Služby 2 200.00 3639 5168 Zpracoat & služby souviss inlorm.a komunik.technologiemi 16 000 00 3639 5175 Pohoštění 1 000.00 3900 5179 Osram! nákupy jinde nezařazené 2 000.00 6310 5163 Služby peněžních úslavů 2 250,00 6310 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 50.00 |Výdaje - dle 52 500,00I Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd: Třída 5 Běžné výdaje 52 500.00 Třída 6 Kapitálové výdaje 0.00
<br> Rozpočet schválil
<br> 2/3
<br> Svazek obcí Šumavského podlesí.IČO 70659192
<br> KEOd 1.6.9 URDZZ Schválený rozpočet roku 2020 Par Pol' orgl org.? N+Z+UZ 23 Název Schválený rozpočet Financování \„-„„s dle 9115 Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech 52 400 00 línancování - dle 52 400,00|
<br> Ro: počet schválil
<br> Schváleno usnesením číslo: 3 Dne: 19.12.2019
<br> Svazek obcí sumavského Podlesí
<br> se sídlem v Cesticlch Počet záznamů: 10 okres Strakonice
<br> / IČO.70659192
<br> 313

Načteno

edesky.cz/d/3525332


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz