« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021.2022 a 2023
<br> schváleno zastupitelstvem obce Lesná dne 30.12.2019
<br> Příjmy (v tis.Kč) 2021 2022 2023 Pol.1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 213,3 215,0 217,3 Pol.1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 50,0 58,3 60,0 XXX.XXXX Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 25,0 25,0 26,0 XXX.XXXX Daň z příjmu právnických osob XXX,X 200,0 205,0 XXX.XXXX Daň z příjmu právnických osob za obce XX,0 10,0 10,0 XXX.XXXX Daň z přidané hodnoty XXX,X XXX,0 510,0 XXX.XXXX Poplatek za provoz systému KO XX,X 40,0 40,0 XXX.XXXX Poplatek ze psů X,X X,0 2,0 XXX.XXXX Poplatek za užívání veřejného prostoru X,X 2,0 2,0 XXX.XXXX Poplatek ze vstupného XX,X XX,0 10,0 XXX.XXXX Daň z hazardních her X,X X,0 6,0 XXX.XXXX Daň z nemovitostí XXX,X XXX,0 200,0 XXX.XXXX Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu XX,0 50,0 50,0 XXX.XXXX Pronájem pozemků XX,X XX,X 10,0 XXX.XXXX Lesní hospodářství XXX,X XXX,X 150,0 XXX.XXXX Odvád.a čišť.odp.vod a nakládání s kaly (stočné) 4,5 4,5 4,5 Pol.2141 Bankovní úroky 0,2 0,2 0,2 Pol.2310 Prodej železa 2,0 2,0 2,0 XXX.XXXX Využívání a zneškodňování kom.odpadů-EKO-KOM XX,0 20,0 20,0
<br> Příjmy Celkem 1500,0 1510,0 1525,0 Vystaveno: 5.1.2020
<br> Sejmuto:
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021,2022 a 2023
<br> schváleno zastupitelstvem obce Lesná dne 30.12.2019
<br> Výdaje (v tis.Kč) 2021 2022 2023 9 1032 Podpora ost.produkčních činností-lesní hospodářství 130,0 130,0 130,0 5 1070 Rybářství-rybníky 5,0 400,5 5,0 9 2212 Silnice 1,0 1,0 1,0 9 2219 Ostat.záležistostí pozemních komunikací-údržby,opravy 20,0 20,0 280,0 5 3319 Ost.záležitosti kultury-kronika 2,5 2,5 2,5 5 3392 Zájmová činnost v kultuře-kulturní dům 10,0 10,0 10,0 Zálež.ku|tury,církví a sděl.prostředků -oprava kapličky,oprava & 3399 křížků,věcné dary (dárkové balíčky,školní potřeby pro žáky) 200,0 20,0 20,0 9 3421 Využití volného času dětí a mládeže 245,5 10,0 10,0 5 3631 Veřejné osvětlení 25,0 25,0 25,0 5 3636 Územní rozvoj-Mikroregion ...

Načteno

edesky.cz/d/3523903

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesná (okres Pelhřimov)
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
21. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz