« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č. 8/2019 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 30.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 8/2019 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 30.12.2019
Zápis č.8/2019 z jednání zastupitelstva Obce Lesná konaného dne 30.12.2019 v budově OÚ Lesná
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXXXX,Kosova Vladimíra,XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Zuzánková Žaneta,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni:
<br> Ověřitelé zápisu: Zuzánková Žaneta,Kosová Vladimíra
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: Berková Zdena,XXXXX XXX,XXXXXXX XXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „ zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,Že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> I.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.Žanetu Zuzánkovou a p.Vladimíru Kosovou,zapisovatelkou p.Miluši Hájkovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.Žanetu Zuzánkovou a paní Vladimíru Kosovou,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7,Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.56 bylo schváleno <.>
<br> II.Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu byl vznesen návrh na vyřazení zprávy kontrolní komise,která bude přednesena na příštím zasedání zastupitelstva.Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným vyjádřit se k programu,poté o něm dal hlasovat <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za psů č.I/2019
<br> 4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021,2022 a 2023 5) Rozpočtové opatření č.9,10
<br> 6) Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospo...

Načteno

edesky.cz/d/3523902

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesná (okres Pelhřimov)
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
31. 03. 2020
21. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz