« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č. 8/2019 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 30.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č. 8/2019 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 30.12.2019
Zápis č.8/2019 z jednání zastupitelstva Obce Lesná konaného dne 30.12.2019 v budově OÚ Lesná
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXXXX,Kosova Vladimíra,XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Zuzánková Žaneta,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni:
<br> Ověřitelé zápisu: Zuzánková Žaneta,Kosová Vladimíra
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: Berková Zdena,XXXXX XXX,XXXXXXX XXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „ zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,Že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (š 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> I.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.Žanetu Zuzánkovou a p.Vladimíru Kosovou,zapisovatelkou p.Miluši Hájkovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatelem zápisu p.Žanetu Zuzánkovou a paní Vladimíru Kosovou,zapisovatelkou p.Miluší Hájkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 7,Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.56 bylo schváleno <.>
<br> II.Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu byl vznesen návrh na vyřazení zprávy kontrolní komise,která bude přednesena na příštím zasedání zastupitelstva.Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným vyjádřit se k programu,poté o něm dal hlasovat <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za psů č.I/2019
<br> 4) Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021,2022 a 2023 5) Rozpočtové opatření č.9,10
<br> 6) Seznámení se zápisem z dílčího přezkoumání hospo...

Načteno

edesky.cz/d/3523902

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz