« Najít podobné dokumenty

Obec Podveky - Rozpočtové opatření č. X/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podveky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. X/2019   (414.6 kB)  
Rozpočtové Opatření č.X/2019
<br> Položlgz- Upravený rozpočet 1 1111 Daň z příjmu F0 80 000,00 2 1113 Daň z příjmu FO vybíraná sražkou 10 000,00 3 1211 Daň z přidané hodnoty 50 000,00 4 1334 Odvody za odnětí půdy 8 820,00 5 4116 OstNl př.transfer »51 867,00 Paragraf) 6 1031 211 ] Pěstební činnost -prodej dřeva 50 000,00 7 3 639 3111 Příjmy z prodeje pozemků -40 000,00 8 3722 21 11 Příjmy za odvoz odpadů podnikatelé 202,00 Celkem 107 155,00 Paragrafy V y' d a j e Upravený rozpočet 1031 5169 Nákup ostatních služeb-les 25 000,00 2 2141 5138 Obchod nákup zboží 50 000,00 3 2310 6349 1nvest.transf.— vodovod 262 400,00 2321 6121 Odvádění a čištění odpadních vod -780 000,00 4 2341 5171 Vodní díla -30 780,00 5 3111 5339 Mateřské školy 2 500,00 6 3412 5171 Sportovní zařízení —135 000,00 7 3631 6121 Veřejné osvětlení -500 000,00 8 3639 5011 Platy zaměstnanců VPP 10 162,00 9 3639 5021 Ostatní osobní výdaje —67 200,00 10 3639 5031 Povpoj.OSSZ VPP 2 541,00 11 3639 5032 Pov poj.ZP VPP 915,00 12 3639 5424 Náhrady nemocenské—VPP ] 715,00 13 3723 5169 Sběr a odvoz ostatních odpadů 20 000,00 14 3745 5021 Ostatní osobní výdaje - zeleň 35 000,00 15 3745 5171 Výdaje na dodavatel.Zaj.Údržba -35 000,00 16 5512 5171 Výádaje na dodavatel.Zaj.Opravy P0 -175 000,00 17 6399 5362 Platby daní DPH 10 237,00 Celkem -1 302 510,00 Položky Fin a n c o v á n í Upravený rozpočet 1 8115 Změna stavu krátkodobých účtů.-1 409 665,00
<br> Rozpočtové opatření bylo projednáno na veřejném zasedání 11.12.2019
<br>,/ /n MCfCč-n „
<br> )BEC poovav PSČ 285 08 Sázava IČOí 00498572
<br> V Podvekách 12.12.2019
Rozpočtové opatření č. X/2019   (616.7 kB)  
Rozpočtové opatření Rozpočtové opatření č.X12019 ze dne 11.12.2019
<br> 08.01.2020
<br> Strana 1 z 2 su AU KapPoI XXXX Uz Org ZJ Orgz ID plátce Důvod SchválJOZpočet Změna Výsledný UR 231 00 00 1111 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Daň z příjmu FO 732 600,00 +80 000,00 0,00 231 00 00 1113 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou 65 00000 +10 000,00 000 23100 00 1211 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Daň z přidané hodnoty 1 575 20000 +50 000,00 000 23100 00 1334 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Odvody za odnětí půdy 0,00 +8 820,00 0,00 23100 00 4116 000013101 0000 000 0000000000 0000000000 Ost.N|.př.transfer 0,00 -51867,00 67 200,00 23100 00 2111 1031 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Pěstební činnost-prodej dřeva 35 000,00 +50 000,00 0,00 231 00 00 3111 3639 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Příjmyz prodeje pozemků 40 00000 40 000,00 0,00 231 00 00 2111 3722 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Příjmy za odvoz odpadů podnikatele 2 500,00 +202,00 -1 250,00 231 00 00 5169 1031 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Nakup ostatnich služep- XXX X,XX +XX XXX,XX XXX XXXXX XX 5138 2141 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Obchod- nákup zboží 1280 000,00 +50 000,00 000 23100 00 6349 2310 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Invest.transf.- vodovod 0,00 +262 400,00 270 000,00 231 00 00 6121 2321 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Odváděnía čištění odpadních vod 938 411,00 -790 000,00 000 23100 00 5171 2341 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Vodní díla 30 730,00 -30 760,00 0,00 231 00 00 5339 3111 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Mateřské školy 30 000,00 +2 50000 000 231 00 00 5171 3412 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Sportovnízařizení 250 000,00 -135 000,00 0,00 231 00 00 5121 3631 00000 0000 000 0000000000 0000000900 Veřejné osvětlení 585 000,00 -500 000,00 0,00 23100 00 5011 3639 00000 0000 000 0000000000 0000000000 Platy zaměstnanců VPP 0,00 +10 132,00 000 23100 00 5021 363913101 0000 000 00000...

Načteno

edesky.cz/d/3523198

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podveky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz