« Najít podobné dokumenty

Obec Lodín - Záměr na pronájem obecní prodejny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lodín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr na prodejnu.pdf
OBEC LODÍN Lodín č.p.100,503 15 Nechanice,Královéhradecký kraj
<br> IČ : 00269051
<br> Obec Lodín se sídlem v Lodíně IČ: 00269051
<br> Lodín 100
<br> 503 15 Nechanice
<br> V Lodíně dne 07.01.2020
<br> Tímto v souladu s paragrafem 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,obecní zřízení V platném znění zveřejňuje
<br> záměr pronájmu ve vztahu k obecnímu majetku,kdy se jedná o občanskou vybavenost sloužící k podnikání (č.p.64),která je součástí pozemku st.p.č.1 (prodejna smíšeného zboží) vše v katastrálním území Lodín,obci Lodín okresu Hradec Králové.Dále záměr pronájmu níže uvedených pozemků,kdy se jedná o p.p.č.1 o celkové výměře 163 m2,p.p.č.809 o výměře 14 m2,0 p.p.č.810 o výměře 3 m2,o p.p.č.811 o výměře 13 m2,0 p.p.č.812 o výměře 85 m2.Vše v k.ú.Lodín,obci Lodín,okresu Hradec Králové <.>
<br> XXXXXX XXXXX,starosta
<br> OŽŠŠÍLODÍ'N N XX XXX XX p.Nechzgnco IČO 00269051 DIČ czo 069051 <.>
<br>,<,> % ef Zveřejněno na UD OU Lodín dne: 08.01.2020 ff
<br> Sejmuto dne:

Načteno

edesky.cz/d/3522500


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lodín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz