« Najít podobné dokumenty

Obec Hořovičky - Výroční zpráva o plnění zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hořovičky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2019
OBECNÍ ÚŘAD HOŘOVIČKY,okres Rakovník
<br>
<br> Výroční zpráva o plnění zákona č.106/1999 Sb.<,>
 o svobodném přístupu k  informacím
<br> obce Hořovičky za rok 2019
V  souladu se zákonem  č.106/l999 Sb.o svobodném přístupu k informacím § 18  předkládá  Obecní úřad Hořovičky výroční zprávu o plnění zákona 
za předcházející  kalendářní rok,t.j.rok 2019:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
<br> - počet žádostí o informace dle InfZ,které obec obdržela v roce 2019…………2
- počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti………………………………………….0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí …………………………….<.>.…….<.>.0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonností rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí informace a přehled všech výdajů,které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona,a to vč.nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
-žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace …………………………………………………….<.> nebyl vydán
d) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:
<br> - výhradní licence………………………………………………….nebyly poskytnuty
<br> e) počet stížností podaných podle § 16 a) InfZ,důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
- počet stížností podaných dle 16 a)) InfZ :…………………………………………0
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
<br> -žádosti o informaci musí splňovat náležitosti § 14 InfZ <.>
Hořovičky dne 6.1.2020 Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
starostka obce
<br>                                                       

Načteno

edesky.cz/d/3522281

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hořovičky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz