« Najít podobné dokumenty

Město Bavorov - usnesení z jednání Rady města ze dne 31.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bavorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Usnesení z jednání Rady městaze dne 31.12.2019
<br> Usnesení č.291/2019 Rada města s c h V a l u j e program svého jednání
<br> Usnesení č.292/2019
<br> Rada města s ch V a 1 u j e Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č.smlouvy 9552068633 s E.ON Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice 7.Odběrné místo: Náměstí Míru 1,387 73 Bavorov <.>
<br> Usnesení č.293/2019
<br> Rada města s c h v a l u j e Dodatek c.3 k nájemní smlouvě na byt Prachatická cp 489 Bavorov <.>
<br> Starostu města pověřuje podpisem dodatku k nájemní smlouvě <.>
<br> Usnesení č.294/2019 Rada města s 0 h V a l u j e Dodatek c.8 k nájemní smlouvě na pronájem domu cp 539 Útěšovská ul,<.> Bavorov Starostu města pověřuje podpisem dodatku k nájemní smlouvě <.>
<br> Usnesení č.295/2019 Rada města r e V o k u j e usnesení č.268/2019.Vybraný nájemce byt odmítl <.>
<br> Usnesení č.296/2019
<br> Rada města s c h V a l u j e rozpočtová opatření poř.č.317 — 359 <.>
<br> Příjmy ve výši 1 649 411,00 Kč a výdaje ve výši 1 649 411,00 Kč.Rozpočtové opatření bude zveřejněno v souladu s novelizací zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Usnesení č.297/2019 Rada města s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Číchtice na veřejnou akci— ukončení roku <.>
<br> Usnesení č.298/2019 V V XXXX města b e r e n a V č (X 0 m í informaci ředitelky ZS Bavorov ohledně Ceské školní inspekce <.>
<br> Usnesení č.299/2019 Rada města b e r e n a V ě d o m i informaci ohledně neplatičů nájemného z bytů ve vlastnictví města <.>
<br> Usnesení č.300/2019 Rada města b e r e n a V č (1 o m í znalecký posudek k vyřazení multicar M24,RZ ST693 7,multicar M25D sklápěč,RZ 4C0535 8 a doporučuje zastupitelstvu jejich prodej <.>
<br> Usnesení č.301/2019 Rada města s ch V a lu j e odměny pro zaměstnance města za plnění úkolů nad rámec pracovních povinností <.>
<br> Vyvěšeno dne:
Obsah vyvěšení
Usnesení z jednání Rady městaze dne 31.12.2019
<br> Usnesení č.291/2019 Rada města s c h V a l u j e program svého jednání
<br> Usnesení č.292/2019
<br> Rada města s ch V a 1 u j e Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu č.smlouvy 9552068633 s E.ON Energie,a.s <.>,F.A.Gerstnera 2151/6,370 01 České Budějovice 7.Odběrné místo: Náměstí Míru 1,387 73 Bavorov <.>
<br> Usnesení č.293/2019
<br> Rada města s c h v a l u j e Dodatek c.3 k nájemní smlouvě na byt Prachatická cp 489 Bavorov <.>
<br> Starostu města pověřuje podpisem dodatku k nájemní smlouvě <.>
<br> Usnesení č.294/2019 Rada města s 0 h V a l u j e Dodatek c.8 k nájemní smlouvě na pronájem domu cp 539 Útěšovská ul,<.> Bavorov Starostu města pověřuje podpisem dodatku k nájemní smlouvě <.>
<br> Usnesení č.295/2019 Rada města r e V o k u j e usnesení č.268/2019.Vybraný nájemce byt odmítl <.>
<br> Usnesení č.296/2019
<br> Rada města s c h V a l u j e rozpočtová opatření poř.č.317 — 359 <.>
<br> Příjmy ve výši 1 649 411,00 Kč a výdaje ve výši 1 649 411,00 Kč.Rozpočtové opatření bude zveřejněno v souladu s novelizací zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <.>
<br> Usnesení č.297/2019 Rada města s c h v a l u j e poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Číchtice na veřejnou akci— ukončení roku <.>
<br> Usnesení č.298/2019 V V XXXX města b e r e n a V č (X 0 m í informaci ředitelky ZS Bavorov ohledně Ceské školní inspekce <.>
<br> Usnesení č.299/2019 Rada města b e r e n a V ě d o m i informaci ohledně neplatičů nájemného z bytů ve vlastnictví města <.>
<br> Usnesení č.300/2019 Rada města b e r e n a V č (1 o m í znalecký posudek k vyřazení multicar M24,RZ ST693 7,multicar M25D sklápěč,RZ 4C0535 8 a doporučuje zastupitelstvu jejich prodej <.>
<br> Usnesení č.301/2019 Rada města s ch V a lu j e odměny pro zaměstnance města za plnění úkolů nad rámec pracovních povinností <.>
<br> Vyvěšeno dne:

Načteno

edesky.cz/d/3522150

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bavorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz