« Najít podobné dokumenty

Město Klobouky u Brna - Oznámení o zveřejnění 2020- Mikroregion Hustopečsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klobouky u Brna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zveřejnění 2020- Mikroregion Hustopečsko
MIRROREGION
<br> H U STO P E Č 5 H O MIKROREGION HUSTOPEČSKO
<br> SRDCEJIŽNÍ MORAW Dukelske nam.2/2,693 01 Hustopece
<br> Členské obce Mikroregionu Hustopečsko
<br> VYŘIZUJE: XXX XXXXXXXX,DiS.J TEL.: XXX XXX XXX DATUM: 8.1.2020
<br> OZNÁMENÍ Mikroregionu Hustopečsko o zveřejnění rozpočtu.střednědobého výhledu rozpočtu,rozpočtových
<br> opatření,závěrečného účtu a výroční zprávy
<br> Schválený rozpočet na rok 2020,včetně rozpočtových opatření vztahujících se k danému roku,střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024.závěrečný účet a výroční zpráva Mikroregionu Hustopečsko jsou v elektronické podobě k dispozici na webových stránkách svazku www.hustogecsko.net [v sekci /mikroregion/rozpočty).V listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři CSS při Mikroregionu
<br> Hustopečsko,Dukelské nám.2/2,Hustopeče <.>
<br> S pozdravem
<br> H
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX,v.r.předseda DSO Mikroregion Hustopečsko
<br> Telefon: 734 612 424 ICO: 70824134 Bank.spolení: KB a.s.Břeclav
<br> 774 240 425 DIČ: CZ70824134 Číslo účtu; 19-2019360267/0100 Fax : E-mail: staresta©borkovany.cz bauerova©hustopecskonet |nternet: www.huslopecskonet

Načteno

edesky.cz/d/3522128


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klobouky u Brna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz