« Najít podobné dokumenty

Obec Bečváry - Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ze dne 17. 12. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bečváry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stáhnutí: Zápis 17. 12. 2019.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 202.98 kB
1
<br>
Obec Bečváry,se sídlem Bečváry 161,281 43 Bečváry
<br>
Z á p i s
ze zasedání zastupitelstva obce Bečváry č.14/2019 <,>
<br> konaného dne 17.12.2019 od 18:00 hodin
<br>
Zasedání Zastupitelstva obce Bečváry bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce
paní Jindřiškou Šmejkalovou
<br> Přítomni: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX <,>
XXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,Ing.XXXXXXXX XXXXX,Ing.XXXX XXXXXX
<br> Omluveni:
Hosté: MUDr.XXXXX XXXXX
Předsedající schůze konstatoval,že je přítomno XX členů zastupitelstva <.>
<br> Zastupitelstvo obce Bečváry je podle § 92 odst.č.3 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích
usnášeníschopné <.>
<br>
Program jednání:
1.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
2.Schválení programu <.>
3.Kontrola zápisu a usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva <.>
4.Rozpočtové opatření č.10/2019 <.>
5.Schválení rozpočtu obce Bečváry na rok 2020 <.>
6.Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na období 2021 – 2022 <.>
7.Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Bečváry na rok 2020 <.>
8.Schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Bečváry na období 2021 – 2022 <.>
9.Zmocnění starosty úpravou rozpočtu <.>
10.Sponzorská smlouva mezi ZAS Bečváry,a.s.a Obcí Bečváry <.>
11.Dohoda o změně katastrální hranice mezi Obcí Bečváry a Městem Zásmuky <.>
12.Projednání nového řádu veřejného pohřebiště obce Bečváry <.>
13.Žádost občanů Horních Jelčan o instalaci zpomalovacích prahů <.>
14.Žádost o dotaci z rozpočtu obce na vybudování domovní ČOV v obci Hatě <.>
15.Nabídka na zapůjčení statistického boxu s videodetekcí s návrhem dopravního řešení <.>
16.Aktuální majetkoprávní záležitosti obce <.>
17.Došlá pošta <.>
18.Diskuze,závěr <.>
<br> 1.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající XXXXXXXXX XXXXXXXXXX jmenovala ověřovatele zápisu XXXX XXXXXX Čáslavu a pana
Leoše Holuba a zapisovatelku paní Elišku Lesákovou <.>
<br> 2.Schválení programu
Starostka obce paní XXXXXXXXX XXXXXXXXXX přečetla program jednání <.>
Ná...

Načteno

edesky.cz/d/3520884

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bečváry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz