« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení prostorových informacích v odboru zemědělských registrů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 205 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 205 KB)
1
<br>
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
ministerský XXXX v oddělení prostorových informacích
<br> v odboru zemědělských registrů
v Ministerstvu zemědělství
<br>
Č.j.: 646/2020-MZE-11131
<br> V Praze dne 7.1.2020
<br>
<br> Státní tajemník,jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014
<br> Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) <,>
<br> vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ministerský XXXX v oboru služby XX.Informační a
<br> komunikačních technologií <.>
<br> Místem výkonu služby je Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu
<br> neurčitou <.>
<br> Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1.3.2020 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> - tvorba a aktualizace systému řízení kvality dat registrů <,>
<br> - tvorba metodiky pro kontrolu kvality dat registrů <,>
<br> - zajišťování testů kvality dat registrů podle postupů nařízených Evropskou komisí <,>
<br> - zpracování předepsaných hlášení,analýz a prezentací o kvalitě dat registrů <,>
<br> - zajišťování a kontrola kvality externích dat pro registry <,>
<br> - zajišťování importů a exportů dat registrů,včetně reportingu <,>
<br> - uživatelská podpora pro zemědělce,včetně školicí a poradenské činnosti <,>
<br> - Zpracování metodických pokynů k zákonu o zemědělství a k souvisejícím předpisům
<br> ČR a EU,vytváření různých analýz nad daty registrů <,>
<br> - vytváření různých analýz nad daty registrů <,>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo
nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 22.1 <.>
<br> 2020,tj.v této lhůtě
<br> • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu
<br> služebního ú...

Načteno

edesky.cz/d/3520339

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz