« Najít podobné dokumenty

Obec Vlčnov - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vlčnov - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlčnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Vlčnov - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
O Z N Á M E N Í
<br> Obec Vlčnov v souladu s ustanovením § 38 odst.1 písmeno a) zákona č.256/2013 Sb <.>
o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> v y h l a š u j e <,>
<br> že v katastrálním území Vlčnov byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě
výsledků komplexních pozemkových úprav,zahájených dne 13.8.2015 veřejnou vyhláškou
pod č.j.SPU 390516/2015 <.>
<br> V rámci řízení o pozemkových úpravách bude v období
<br> únor - březen 2020
<br> probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků na obvodu komplexních pozemkových
úprav,které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.256/2013 Sb.<,>
o katastru nemovitostí (katastrální zákon),vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí
(katastrální vyhláška),zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a vyhlášky
č.13/2014 Sb <.>,o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu
pozemkových úprav <.>
<br> Vlastnické hranice budou šetřeny na obvodu komplexních pozemkových úprav
(hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky,hranice zastavěné nebo
zastavitelné části obce,silnice,vodní toky apod.) a u pozemků zahrnutých do obvodu
pozemkových úprav,které však nevyžadují řešení ve smyslu ustanovení § 2 zákona,ale je
u nich třeba obnovit soubor geodetických informací (převážně lesní komplexy).Podkladem
pro zjišťování hranic,které jsou obsahem katastru,je dosavadní katastrální operát a operáty
dřívějších pozemkových evidencí.Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice
v terénu,který se porovnává s jejím zobrazením v těchto mapových operátech <.>
<br> Zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav provádí komise složená
z pracovníků pozemkového úřadu,katastrálního úřadu,zpracovatele návrhu komplexních
pozemkových úprav,zástupců dotčených obcí ...

Načteno

edesky.cz/d/3520279

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlčnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz