« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - Vývěs na ÚD - stará vrátnice ŠSP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zadost_o_zverejneni_stara_vratnice_SSP_2020_nove_podm_.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor majetku a investic
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 6.1.2020
Váš dopis
<br> značky/ze dne:
<br>
<br> Č.J.: UMO2/…….<.> /20
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXXXXX XXXX
XXX XXX XXX
strnadova@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Věc : Žádost o zveřejnění
<br>
<br>
Prosím o zveřejnění přiloženého materiálu na úřední desce MMP v době od 8.1.2020 do
<br> 25.1.2020 <.>
<br>
<br>
S pozdravem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru majetku a investic
<br> Úřadu městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Plzně
<br> Úřad správních agend MMP
<br> Odbor správních činností
<br> nám.Republiky 1
<br> 306 32 P L Z E Ň
<br>
<br>
2020-01-07T10:59:41+0100
Statutární město Plzeň 573e139ea364a2d34a5b5fe5f2b038210d7b5ed1
<br>
2020-01-07T10:59:49+0100
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXcXeXXbeXXXcXcaXXXXXffXdcXbXXadffXe
Vyves_oznameni_pronajem_stara_vratnice_SSP_2020.pdf
Statutární město Plzeň
<br> zastoupené Úřadem městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
oznamuje ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích
<br> záměr statutárního města Plzeň
<br>
<br> pronajmout
<br>
nebytové prostory v objektu staré vrátnice na poz.p.č.4624/24,o výměře 32
<br> m
2
<,> zapsané na LV 1 ve vlastnictví města Plzně,vč.pozemku p.č.4624/22,o
<br> výměře 57 m
2
<,> zapsaný na LV 1 ve vlastnictví města Plzně,za účelem
<br> provozování půjčovny a servisu sportovních potřeb (náj.smlouva na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………………………
Ing.XXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> vedoucí odboru majetku a investic
<br> Prohlídky objektu se budou konat dne 13.1.2020 od 15,00 – 16,00 hodin a dne
<br> 17.1.2020 od 10,00 – 11,00 hodin <.>
Připomínky k uvedenému pronájmu je možno předkládat do 28.1.2020,na
<br> ÚMO Plzeň 2 – Slovan,Koterovská 83,odbor majetku a investic <.>
<br>
vyvěšeno : 8.1.2020 sejmuto: 25.1.2020
<br>
<br> 2020-01-07T10:59:38+0100
Statutární město Plzeň 364d135159b076e6641d4f4a8483988a95f37c75
<br>
2020-01-07T10:59:53+0100
XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXfbbXbXfXXXXcXXeXXXXXXXXXfXXe

Načteno

edesky.cz/d/3520258

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz