« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 2.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 2.pdf
OZNÁMENÍ STATPTÁRNÍHO MĚSTA OSme () ZÁMĚRL' PRODEJE
<br> &* katnxtrálmnr územi: Umírá/karta.ohm“ (Jm-mu lokalita: nl.Brikcnřřskú
<br> Zastupitelstvo města svým usnesením č.(l663/ZMlSZ2/11 ze dne II.12.2019 rozhodlo o záměru města prodat část nemovité věci v k.ú.Michálkovice.obec Ostrava,ve vlastnictví statutárního města Ostrava.svěřenou městskému obvodu Michálkovice,a to část pozemku p.p.č.2/2,o výměře 273 ml,dle pracovní verze geometrického plánu č.2238-139/2019 oddělenou :: nově označenou jako pozemek p.p.č.2/12.včetně součásti (zpevněné plochy)
<br> a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit <.>
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice písemnost ev.č.: 2/2020 Vyvěšena dne: —-7_4_ZÚ_20___
<br> sňata dne: ____________
<br> za správnost: L
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Zveřejňuje: odbor majetkox ý Zpracovala: Ivana Rehm'á Plačková Tel.5% 442 261
<br> Tisk Page 1 of 1
<br> ?ff COMP 5- 4/4
<br> Statutární město Ostrava - Magistrát města
<br> Ostravy osma—vm::
<br> k.ú.Michálkovice,obec Ostrava
<br> “\ \ ; > “'\_ | \ \ V | _ \ ; r \\ \\ \ -— l \.A.<.> ' \\ ' ' \\ um._ ' _ “\ ' " “\ ' _.<.> _ _.„_ —-_.<.> ' ' Yn.7- "_ \ \._.- „,<.>,_ _.“- __ :wq ' _ - \." \.>" „ i.<.>.<.> -.<.> - ".* \\ \_,\,6 :,_,\ ——.raz;,>,<,> -,<,> t" „ \ \ '.' "__- R \ __ \ *.<.>.<.>.<.>.<.>.__ “:"“ = “ \
<br> httpzr'ťl 72.1 9.200.42/servletf'comesri.CSI—imap.bsrimap'fSenficeName=overview&For„.3 1.10.2019

Načteno

edesky.cz/d/3520209

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz