« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 3.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 3.pdf
QZNÁMgNi STATUTÁRMHQ MESTA OSTRAVY () ZAMERL? PRODEJE
<br> v katastrálním území; J'L-Iicficilkuvice,Uher ().vrmvu lokalita: ul.S/u'dečkova
<br> Zastupitelstvo města svým usnesením č.0663/2N11822/H ze dne 11.12.2019 rozhodlo o záměru města prodat část nemovité věci v k.ú.Michálkovice,obec Ostrava.ve vlastnictví statutárního města Ostrava.svěřenou městskému obvodu Michálkovice,a to část pozemku p.p.č.271/30.ost.plocho,zeleň.(; výměře 7 m2,dle geometrického plánu č.2210-103/2016 oddělenou & nově označenou jako pozemek p.p.ě.271/55.ost.plocha,zeleň <.>
<br> a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit <.>
<br> Uřad městského obvodu Michálkovice písemnost ev.č.: ÍŽÚŽÚ „__—___—'__—-_ <.>
<br> vyvěšena dne: 7 4- ŽOZO._—-_-_-—-—-—'-—u— <.>
<br> Sňata dne; ______________
<br> za Správnost: L
<br> souběžně zveřejněna na intometu
<br> Zveřejňuje: odbor majetkový Zpracovala: XXXXX XXXXXX Plačková Tel.XXX XXX XXX již:
<br>,<.>
<br> Tisk
<br> Page 1 of 1
<br> forem—fo a“ 3 M
<br> OSTRAVAH!
<br> Statutární město Ostrava — Magistrát města Ostravy k.ú.Michálkovice,obec Ostrava.! f f““—.______ \ 'FN.".rlf LT 11 : \— r ' “*_*—___qu,'FJ "MLM—___.— „ :;
<br> ! ! \;Í;x„_\\ <.>,\_______\_ Hau—„\\ \n ' <.>,/ mg\———_„_____\_H- \\ „Mír-___
<br>.k—u_____\,I/ 1 ““x—.' _ <.>,-' “\\,f „_ ***.—ui <.>,' cz: ! \„/' „" [ || “——____ JI ' ;,f ' »| “\“—R ; „_ „! _ ' % „go-'.<.> - Sw“ ' "* ',',' =“" z.) i ] ',/ r <.>,' _,/ 1! \ i.|.:P" i,<.>.z,5521: /.*' _ ' I)! //\ /' : ' rm'.<.> <.>,'ď 2—- - „ m ' „( <.>,“V" ; I ' ' ' F 4-.- „: _,' \;,_____ _,Áy' i.i.„ ! 1.I (.<.> K.Fm ; „\ !! ' \ \ :**—\\ gu.„ 1 J! ' P
<br> I \ '“" (ÚCL-I Je,-.g !; - -a WL! Fax ' - ] i “ač—\.:- n' ___—4,o.p.c.ZTÍ._w : !— ||||“I\—_r—._,<,> : nm.? ',l.“ _____ 4.law—'.„' i,<.> 5—— » husa \.',„Hagia—T,:,je—mu i " *? ;! !% __.:ru '-' ""3 dr! !,: u _„.„:— „.=-»! ___—A X_i—1 <.>,!.ÍI,; m.i :'——\_4' ' f_i—M
<br> && ___“ [a_í': i * ' i.<.> ' i ITT—\.<.>._ ___ ř—__ „ i.! ———_______I,—,MÁ ' “ | “—\__; JFK—\\ ! znas ' "".! 1 I : L...

Načteno

edesky.cz/d/3520208

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz