« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 4.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 4.pdf
<,> QZNÁMENÍ STATUTARTŠIHS) MESTA OSTRAVY o ZAMERU PRODEJE
<br> v katastrálním území; A-[ichálkmtco obec 051mm lokalita: ui.Doiasova
<br> Zastupitelstvo města svým usnesením &.0663/ZMlS22/li ze dne 11.12.2019 rozhodlo o záměru města prodat část nemovité věci v k.ú.Michálkovice,obec Ostrava,ve vlastnictví statutárního města Ostrava.svěřenou městskému obvodu Michálkovice,a to část pozemku p.p.č.609/1,o výměře 347 m2,která je dle geometrického plánu &.2232-1612019 oddělena a nově označena jako pozemek p.p.č.6093,ost.plocha <.>,ost.komunikace
<br> a zároveň si vyhradilo právo kdykoliv tento záměr zrušit <.>
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice
<br> písemnost ev.č.zML
<br> vyvěšena dno: % sňata dne:
<br> za správnost: 5%
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Zveřejňuje: odbor majetkový Zpracovala: XXXXX XXXXXX Plačková Tel.XXX XXX XXX
<br> Hsi; rage ; o; l _.ť PP! Loa-!Q e.„ZM Statutární město Ostrava - Magistrát města Ostravy OSTRAVAH! kú.Michálkovice.obec Ostrava i.„K i 3113 i '“———_ ra <.>,: *e—_.________ “ f 1 *_*—HÚL ———___ l_ Říj-“&&,“\\—__ iiiii u! “ „J “\\—“E\ “E\—„__ a :| —____g% ( 5-15 & “xj „,'/V ! ___—maka i // | a,f/,—4 “*_*—w
<br> Wool // tomm / FO m žadatel (fm ' _ i__________J žadatel EÚSJ'f'F " 507/4 /
<br> ! i : *; / Mmgj.// ; /lJ11.-ž— „,? a / ; „„ ! kl '._ / ;.<.> m 1“ i „„ “*“ „„ „_ „gu ! f 3 m 19.11.2019
<br> http:!l 172.i9200.42/servlet/comesri.esrimap.Esrímap?ScrvíceNamFovewiewaiřm.-—

Načteno

edesky.cz/d/3520207

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz