« Najít podobné dokumenty

Obec Siřejovice - Zápis z ustanovujícího zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Siřejovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
neue sinusovlen se sídlem Doe-ení úřad Siřejovice Siřejovice č.p.JT,410 132 Lovosice
<br> ZÁPIS
<br> : ustavujícího nsedání Zastupitelstva obce Siřejovice,konaného dne 7.září žili? od lihííů hodin
<br> Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od lidí) hod„ ukončeno bvío ve Ztldlllhoíl <.>
<br> Jednání XXXX do zvolení noveho sli-nesnír obce stávající XXXXXXXX XXXXX XXXXXX a dále starostka obce p.Lenka líeiklová <,>
<br> Přítomni: ? členů zastupitelstva obce [viz prezenční íisrina) Omluveni: ll
<br> Neomluvcní: Il
<br> Hosté: il
<br> Občané: dle prezenční listiny
<br> ].Zahájení zasedání zastupitelstva Jednání zahájil v lýílil hod.stávající starosta obce p.XXXXX XXXXXX (dále jen „předsedající“).v úvodu jednání ZM přivítal nove zvolené členy,r ZM a thc-níne obcany.Před zahájením zasedání bvío členům zasmpitelstva obce Siřejovice zhunírcluváno osvědčení o zvolení clenem zastupitelstva města (při prezenci) podle š 53 zákona c.491!2íííll Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platnem znení <.>
<br> Předsedající konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s š 91 odst.1 zákona č.l28f'2ílůíí Stu o obcích (obecní zřízení),v platném meni,konalo do lS dnů ode dne uplynutí lhůty pro padání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlase-vání (lhůta uplynula dne 29.ti.2017).Informace o konání ustavujícího zasedání byla podle 53 93 odst.1 zákona o obcích vyvedená na úřední desce Obecního úřadu v Siřejovicích dne Bil S.21311 tedyr v souladu s timto ustanovením ustáleného zákona byla iníbnnace o jeho konání publikována po dobu nejmene ? dní předcházejících naš-emu zasedani.Soucasne byla zveřejněna na „elektronicke úřední desce“.Ustavující zasedani tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanoveními š'šll a šířil zákona o ubeíeh <.>
<br> Dále konstatoval.že je přítomno ? členů zastupitelstva [ z celkového počtu všech ? členů zastupitelstva),takže zasíupííelsívoje podle 55 92 odst.3 ...

Načteno

edesky.cz/d/3519185

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Siřejovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz