« Najít podobné dokumenty

Obec Pavlov (Jihlava) - Mikroregion Telčsko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pavlov (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MT Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Mikroregionu Telčsko na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023
M i k r o r e g i o n T e l č s k o
n á m.Z a c h a r i á š e z H r a d c e 4,5 8 8 5 6 T E L Č
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DATUM: MOBIL: TEL: E-MAIL: IČ:
3/1/2020 778 412 690 567 223 235 telcsko@telcsko.cz 711 80 311
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů Mikroregionu
Telčsko
<br>
• Schválený rozpočet Mikroregionu Telčsko na rok 2020
• Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Telčsko na roky 2021 – 2023
<br>
<br> jsou zveřejněny:
<br>
- v elektronické podobě na stránkách Mikroregionu Telčsko
https://www.mikroregiontelcsko.cz/ (v záložce dokumenty pod odkazem rozpočet a
střednědobý výhled)
<br> - v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Telčsko,nám.Zachariáše z Hradce 4,588 56
Telč
<br>
Žádáme o zveřejnění tohoto oznámení na vašich úředních deskách na základě z.č.24/2017
Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXX,účetní svazku
<br>
<br>
Členské obce Mikroregionu Telčsko
MT - schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023
Náměstí Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč,IČO: 71180311
v tis.Kč
<br> text 2021 2022 2023
Nedaňové příjmy
členské příspěvky (20,- Kč / 1 obyvatele) 300,0 295,0 279,0
přijaté úroky 1,0 1,0 1,0
příjmy za poskytnuté služby - zpracování žádostí,….20,0 20,0 20,0
Dotace z PRV - Geopark Vysočina - "geoexpozice" 850,0 0,0 0,0
Individuální dotace z Kraje Vysočina - Geopark Vysočina 200,0 200,0 0,0
Dotace z FMP_2020 0,0 516,0 0,0
Dotace AT-CZ "Štamberk" 0,0 0,0 5 390,0
Dotace AT-CZ "rašeliniště" 0,0 0,0 3 600,0
<br> Celkem příjmy 1 371,0 1 032,0 9 290,0
<br> Běžné výdaje
zaplacené úroky z úvěru/KTK 10,0 10,0 10,0
bankovní poplatky,pojištění 30,0 30,0 30,0
provoz kanceláře (materiál,služby,aktualizace SW.<.>.) 250,0 250,0 250,0
Geopark Vysočina - FMP 400,0 0,0 0,0
Geopark Vysočina - Kraj Vysočina (indiviudální dotace) 200,0 200,0 0,0
Geopark Vysočina - AT-CZ "Štamberk" 3 600,0 700,0 0,0
Geopark Vysiočina - AT-CZ "rašeliniště" 1 200,0 1 800,0 0,0
za aktualizaci GIS (www.hsrs.cz) 10,0 10,0 10,0
<br> Celkem výdaje 5 700,0 3 000,0 300,0
<br> Financování
Schodky (-) / přebytky (+) minulých let
Financování - čerpání úvěru 5 379,0 2 684,0
Financování - splátky úvěru -1 050,0 -716,0 -8 990,0
<br> Rozdíl příjmů a výdajů včetně financování 0,0 0,0 0,0
<br> Schváleno na Členské schůzi MT dne: 11.12.2019 usnesením č.: 191211/7
<br> MIKROREGION TELČSKO - SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED
ROZPOČTU
<br> 2021 - 2023
MT - schválený rozpočet na rok 2020
Náměstí Zachariáše z Hradce 4,588 56 Telč IČ 71180311
<br> Text OdPa Pol ZJ UZ SR 2019 UR 2019 stav k 31.10.2019 SR 2020
Neinvestiční přijaté transfery od obcí (členské příspěvky,dary,vl <.>
podíl.<.>.)
<br> 4121 580 000,00 654 481,00 602 763,31 295 760,00
<br> Neinvestiční přijaté transfery od krajů (individuální dotace GV) 4122 - - - 200 000,00
Ostatní inv.přijaté transfery ze SR 4216 106515974 - 1 726 990,05 -
Vlastní investiční podíly obcí na projektech 4221 700 000,00 304 764,00 212 090,00 610 000,00
Investiční přijaté transfery od krajů 4222 - 200 000,00 200 000,00 -
<br> Investiční přijaté transfery od cizích územních orgánů (FMP_2019) 4232 041500000 487 500,00 487 500,00 - 468 605,00
<br> Ostatní záležitosti kultury 3399 10 000,00 10 000,00 - 10 000,00
<br> Územní rozvoj - příjmy za poskytnuté služby (zprac.žádostí,FMP,…) 3636 50 000,00 222 000,00 201 131,00 120 000,00
<br> Projekt - Centrum společných služeb - příspěvek od SMO 3900 980 000,00 980 000,00 626 755,00 -
Obecné příjmy z finančních operací - přijatý úrok 6310 500,00 500,00 73,93 500,00
Převody z rozpočtových účtů 6330 - - 20 000,00 -
Ostatní nedaňové příjmy (vratka záloh na daň z příjmu) 6399 - - 76 000,00 -
Příjmy 2 808 000,00 4 586 235,05 1 938 813,24 1 704 865,00
Ostatní záležitosti kultury 3399 20 000,00 20 000,00 - 20 000,00
Územní rozvoj - výdaje mimo projekty (provoz kanceláře,nákup
služeb,akt.GIS,Ginis,pojištění….)
<br> 3636 820 500,00 289 500,00 171 010,85 250 000,00
<br> Územní rozvoj - Fond Vysočiny (projekt "cyklo") 3636 - 400 000,00 400 000,00 -
Územní rozvoj - AT-CZ (projekt "Štamberk") 3636 - 131 000,00 83 375,95 1 700 000,00
Projekt OPŽP - VŘ,DM,štěpkovače,nádoby,VOK,koše,<.>.<.> ) 3725 612X 106XXXXXX 700 000,00 2 173 281,00 1 129 777,00 -
Geopark Vysočina - mimo projekt (PS,propagace,publikace <,>
vzdělávání,cestovné,<.>.<.> )
<br> 3742 25 000,00 25 000,00 22 363,80 -
<br> Geopark Vysočina - individ.podpora z rozpočtu kraje (DPP <,>
propagace,publikace,vzdělávání,cestovné,<.>....

Načteno

edesky.cz/d/3517584

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pavlov (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz