« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2019
Zápis E.Enola ze zasedání zastupiteistva Ulice Nalžovice dne 12.prosince 2019 Přítomno: 10 členů zastupitelstva,od 13.20 hod.a hodu č.3 přítomno 11 členů [viz prezenční listina - příl.E.11- Zasedánízahájeno: 13.10 hodin Zasedáníukončeno : 19.30 hodin
<br> Starostka zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.Program býi řádně zveřejněn v souladu se zákonem č.lzsfzooo Sb <.>,o obcích [obecní zřízenil,ve znění pozdějších předpisů ípříioha č.EJ a členové zastupitelstva ho obdrželi vpozvánce na zasedání společně s podkladýr kjednání vsouladu sjednacím řádem.Starostka navrhla přidat do programu žádost školý o souhlas s odpisu.<.> r a sponzorskými dan.<.> r v roce 2319 a o souhlas s uzavřením MŠ v době jarních prázdnin,o žádost Monikv lvlalé ohledně bytu,o žádost firmý WIFCDM a o dodatek ke smlouvě s firmou Černohlávek oil <.>
<br> Program : volba ověřovatelů zápisu.Pronájem obecní hospodv s penzionem na Chlumu.Návrh na odkoupeníněkterých součástívýbaveníhospodý od M.Tulacha.Návrhý nových obecně závazných výhlášek o místních poplatcích.Plán financováníobnový vodovodu a kanaiizace,Rozpočtové opatření č.1ofzo19.Rozpočet na rok 20211).Plán nákladů a výnosů na rok ZUZD.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na období EDIE—2023.„ jmenování inventarizační komise.<.> Žádost školý o souhlas s odpisý v roce 2019.„ Žádost školý o souhlas s přijetím sponzorských darů v roce 2013.Žádost škoiý o souhlas s uzavřením provozu v MŠ.<.> Žádost M.lvlalé o zvětšení býtu.<.> Žádost o umístění zařizení fÍrI'I'Iý WIFCÚM.<.> Dodatek č„ 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje s firmou Černohlávek oil
<br> PWFÉWPPPP
<br> HHHHHHH mmnwmwc
<br> 1?.Informace starostký a diskuze.Hlasování: pro 10 proti [] zdržel se [] Navržený program hýl schválen <.>
<br> 1.Za ověřovatele bvli navrženi XXXXX XXXXXX a Xv'ladin'iír Šimek.Hlasováni: pro X proti Ci zdržel se 2
<br> 2.Pronáiem obecni hospody,: s penzionem.Záměr hýl zveřejněn na úřední desce obce od 19.21 do 111121319.D p...

Načteno

edesky.cz/d/3517420

Meta

Pronájem   Rozpočet   Volby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz