« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice V - Dukla - Usnesení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice V - Dukla.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1._06._usnd_001 [PDF, 188 kB]
Adresa: Komenského náměstí 125,532 11 Pardubice * Ústředna: +420 466 026 111 * Fax: +420 466 611 220
Internet: www.pardubickykraj.cz * e-mail: posta@pardubickykraj.cz * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod <.>
<br>
<br> *KUPAX00T1BPW*
KUPAX00T1BPW
<br> Krajský úřad
Pardubického kraje
<br> OŽPZ - oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne: 13.11.2018
Číslo jednací: KrÚ 91908/2019/OŽPZ/FI
Spisová značka: SpKrÚ 45937/2016/OŽPZ/37
Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: posta@pardubickykraj.cz
Fax: 466611220
<br> Datum: 19.12.2019
<br>
Usnesení
<br>
<br>
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti
prevence závažných havárií podle § 43 písm.e) a § 20 zákona č.224/2015 Sb <.>,o prevenci závažných havárií
způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona
č.634/2004 Sb <.>,o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o prevenci závažných
havárií“),ve věci schválení společnosti TOPEK – Oil.cz,a.s <.>,se sídlem: Pardubice – Zelené Předměstí <,>
S.K.Neumanna 2816,PSČ 53002,IČO 289 92 717,(dále též jen „provozovatel“ nebo „žadatel“) <,>
návrhu revidovaného Bezpečnostního programu prevence závažné havárie objektu TOPEK – Oil.cz,a.s.<,>
S.K.Neumanna 2816,530 02 Pardubice – Zelené Předměstí,provozovna Pardubice,S.K.Neumanna 2816
(dále též jen „bezpečnostní dokumentace“),vydává podle § 45 odst.2,§ 64 odst.1 písm.a) a § 39 odst.1
správního řádu v době pokračování správního řízení k výzvě,č.j.KrÚ 88207/2019/OŽPZ/FI ze dne 6.12.2019 <,>
zaslané provozovateli k odstranění nedostatků podání
<br>
u s n e s e n í:
<br> I.řízení se přerušuje <.>
II.provozovateli se určuje lhůta pro doplnění bezpečnostní dokumentace a její zaslání krajskému úřadu
v počtu 4 písemných výtisků a 10 kusů na přenosných technických nosičích dat (CD) do 31.3.2020 současně
s písemným podkladem,ze kterého bude patrné,jaké změny nastaly v akt...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice V - Dukla      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz